Denkend aan vroeger… einde van het tijdperk Van Straelen, maar ook een nieuw begin.

Het besluit om een nieuwe kerk te bouwen, omdat het zaalkerkje in de Groote Steeg van 1846 te klein was geworden, werd bevestigd met het besluit van het kerkbestuur op 27 mei 1910. Helaas mocht pastoor van Straelen dit niet meer meemaken. In de jaren hiervoor had ook hij zich ingezet voor de bouw van een nieuwe- en grotere kerk. Wel vierde hij op 18 augustus 1909 onder grote belangstelling nog zijn gouden priesterjubileum in onze parochie. Langzamerhand werd de kwaal waaraan hij leed zichtbaar, kanker aan de tong. Het werd voor de altijd energieke van Straelen een lang en pijnlijk ziekbed, wat hij zonder klagen onderging.

Hij putte kracht uit zijn geloof en de overtuiging op een leven in het hiernamaals. Langzaam namen zijn krachten af en op tweede kerstdag 1909 is hij kalm en rustig ingeslapen. Op 29 december werd zijn stoffelijk overschot teruggegeven aan de aarde op onze begraafplaats. Door Mgr. Dessens, deken van Leiden, werd hij in de lijkrede, herdacht als een echte herder voor al zijn parochianen, en waarschijnlijk ook wel voor heel veel andere mensen, zelfs voor vissers uit Katwijk aan Zee.

De stappen voor de bouw van onze nieuwe kerk

De aanbesteding van de nieuwe neogotische kerk vond plaats op 10 augustus 1910. De laagste inschrijving was van Jacques van Groenendael, de broer van de architect (ook de architect van de St. Agatha in Lisse, de kathedraal van de Bollenstreek), voor de som van f 66.450,-. Daar kwam nog f 3.000,- bij voor de opzichter. Jacques bouwde als aannemer minstens zestig kerken. Toen konden de voorbereidende werkzaamheden starten, te beginnen met de afbraak van een aantal huisjes op het te bebouwen terrein. Hier woonden een paar families, zoals Duivenvoorde, van Tongeren, Aanhane, de weduwe van Schie en J. van Schie. Het zijn ook nu nog allemaal bekende familienamen in ons Rijndorp.

In acht maanden gebouwd?

Dan het echte begin, de eerste steenlegging door de deken van Leiden, Mgr. Dessens op 18 oktober 1910. Hij moest zijn kleding beschermen en daarom droeg hij een schootvel (voorschoot) dat ook gebruikt werd bij de eerste steenlegging van het oude kerkje. Dat schootvel werd toen, rond 1846,  gemaakt door mej. Joanna Robbe. En dan komt op 15 mei 1911 al het grote moment voor de hele parochie, en ook voor heel Katwijk. De nieuwe, en grotere kerk, werd plechtig geconsacreerd door Z.(zijne) D. (Doorluchtige) H. (Hoogheid) Mgr. A.J. Callier, bisschop van Haarlem. Tijdens de rondgang buiten de kerk, werd het gezelschap middels schermen, buiten het zicht gehouden van dorpelingen, zodat andersdenkenden zich niet zouden storen aan deze ‘Roomse’ rituelen. In een volgende aflevering zal ik wat leuke en indrukwekkende anekdotes en wetenswaardigheden over de bouw van ons huidige kerkgebouw in acht maanden tijd met u als lezers delen.

Een nieuwe periode brak aan

Weer was er dus een nieuwe periode aangebroken in het parochieleven. Maar dat nieuwe leven bracht ook nieuwe en grotere zorgen met zich mee. Maar eerst werd het oude zaalkerkje aan de Groote Steeg verkocht en het bracht f. 5.600,- op. Ook de verkoop van plaatsen bracht geld in het laatje en wel  f 2.400,-. Het Angelusklokje werd na de sloop ondergebracht op de gemeentezolder, de voorloper van het Katwijks museum, en heden ten dage alleen daar nog maar te bewonderen. Een vreugdevolle dag was het op 15 augustus 1913 toen een zoon van de parochie zijn plechtige  priesterwijding  ontving, en als neomist  zijn eerste heilige mis mocht opdragen in onze kerk. Er braken echter donkere dagen aan, in de aanloop naar en het vervolg van de eerste wereldoorlog. Nederland bleef weliswaar neutraal, maar de gevolgen van de oorlog waren hier ook duidelijk voelbaar. Denk alleen maar met de komst van vele Belgische vluchtelingen naar Katwijk. Welke invloed dit had op ons Rijndorp leest u in een volgende aflevering van ‘Denkend aan vroeger…’.

Richard Hulmer

Denkend aan vroeger… schrijft u als eerste mee?

Op deze maandag 3 mei, verschijnt hier een verhaal waarin de nieuw te bouwen kerk werd gerealiseerd in de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Richard Hulmer door hem aan het papier toevertrouwd. Hij zal met deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’ en later ook nog zeker met vele andere bijdragen over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers, oudere parochianen en koren zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochiekern we met elkaar zijn geweest en zijn in alle jaren. Maar hij gaat in de komende afleveringen ook weer het verleden in met wetenswaardigheden en heerlijke anekdotes over de bouw van onze kerk in 1910 – 1911 en de eerste inrichting zo ook het verhaal van de door pastoor Hendriks geschilderde bekende parochianen bij enkele van de veertien kruiswegstaties.    

Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen, als eerste zelfs want tot op heden loopt het nog geen storm. Hopelijk is het dan voorzien van vele unieke foto’s variërend van een communiefeest, les op de St. Jozefschool, bij K.R.V., een kerstspel in de kerk enz. Gewoon doen dus en met elkaar kunnen we zo die geschiedenis, ook van de laatste zestig jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien. Want samen beleven we toch het 175-jarig jubileum van onze parochie? En we gaan toch ook met elkaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet?

Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet uitgeschreven want Richard kan altijd van uw losse zinnen en steekwoorden een prachtig verhaal maken, naar r.hulmer@casema.nl of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan als eerste meeschrijvende parochiaan maandag 10 mei al op deze website geplaatst worden. Leuk om dan als ‘leverancier’ later reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.

Namens de evenementencommissie,
Gerard Bol.