Kinderen geven kleur aan de kinderwoorddienst

Zondag 16 mei, in de viering van 9.30 uur, konden de kinderen in de kerk nauwelijks wachten tot dé sheet van de beamerpresentatie zichtbaar werd.
En welke dat was? Natuurlijk de aankondiging dat alle kinderen werden uitgenodigd om naar de kinderwoorddienst (KWD) in de grote zaal van de pastorie te komen. En dat deden ze met graagte, in deze ook verbaal begeleid oor kapelaan Boris de voorganger in de viering. Ook al waren er niet veel kinderen aanwezig, ieder van hen gaf kleur aan deze bijeenkomst van de KWD.  

Deze keer hebben de  kinderen het met ons als leidsters gehad over ‘bidden’. En ze hebben geluisterd naar het prachtige bijbelverhaal van de evangelist Johannes uit hoofdstuk 17, vers 14-26. Een soort van ‘geestelijke Tiny Church’ want hier werd met de kinderen in het klein verhaald wat de volwassenen in de viering in het groot (met ook een aansluitende preek van kapelaan Boris) mochten beleven.

Deze preek kleurrijk vertaald door de kids

Na dit prachtige verhaal was er voor de kinderen een creatieve verwerking middels een woordzoeker voor de oudere kinderen en een kleurrijke kleurplaat voor de jongsten. En wat een plezier beleefden ze er allemaal aan. Hoe wij dat weten? Gelukkig hebben wij de foto’s nog, met dank aan onze vaste fotografe. U ziet het hier allemaal zelf terug.

Heeft u het als (groot)ouders al in de eigen agenda genoteerd? De volgende bijeenkomst van de KWD is zondagochtend 20 juni, op Sint Jansdag dus… reserveer tijdig uw plek en voor de kinderen voor één of meer van de veertig beschikbare zitplaatsen in de kerk op deze feestdag.

De leidsters van de KWD.