Op naar de € 5.000,- voor de sponsoractie?

Tussenstand, ja tussenstand! Want op deze vrijdag 7 mei hoeft de opgehaalde ruim € 4.800,- voor de sponsoractie voor comfortabele kerkbankbekleding zeker niet de eindstand te worden. Wat zou het mooi zijn als we zoveel mogelijk kerkbanken met deze kussens kunnen bekleden. Doet u ook nog mee? U kunt dus ook nog altijd uw financiële bijdrage overmaken op ‘Parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk, NL58 RABO 0331 7012 78 o.v.v. Sponsoractie kerkbankbekleding’ Gewoon doen voor dit goede doel, want elke euro telt!

Voor elke zitplek in ons kerkgebouw is ongeveer € 25,- nodig, dus reken maar uit wat het moet gaan kosten met ruim vierhonderd zitplekken in onze kerk. Als evenementencommissie willen we dan ook alle vrijwilligers bedanken, zo ook eenieder die zich voor de realisering van dit jubileumcadeau heeft ingezet. Het plan van ons is om het in de eucharistieviering van 11 juli, als de bisschop van Rotterdam met pastoor Franken voorgaat, aan de parochiekern aan te bieden.

Namens de evenementencommissie,
Gerard Bol.