Denkend aan vroeger… we gaan richting 1940!

Pastoor Spoorman (1925 – 1929), maar ook de gehele parochie, moest met lede ogen toezien dat de paters jezuïeten vertrokken uit het Heerenschool op 27 augustus 1928. De leegte was voelbaar in het parochiële leven en kon niet aanstonds worden aangevuld. Na een drukke en weinig rustgevende periode werd pastoor Spoorman op 30 augustus 1929 overgeplaatst naar Halfweg (tussen Haarlem en Amsterdam) en later in 1932 naar Den Hoorn waar hij in 1933 plotseling overleed. De nieuwe herder werd Joannes Jacobus Hendrikus Maria Schiphorst (30 augustus 1929 – 31 maart 1933). Ook hij werd door de parochianen feestelijk ontvangen.

Zijn motto was ‘Veni, vidi, vici’ (Ik kwam, ik zag, en ik overwon), naar de uitspraak van de Romeinse keizer Julius Caesar. Waarom deze uitspraak? Welnu, dat zal in de loop van deze aflevering wel duidelijk worden. Ook nieuw was het bericht dat de er ‘motorisch vervoer’ werd ingeschakeld in de parochie. Vraag aan de lezers: ,,Wat zou dat geweest kunnen zijn?” Als u het weet, laat het mij maar weten.

De tuincommissie, ja toen ook al, reed in 1930 een 140 karren met zand en puin dat was achtergebleven bij de bouw van het parochiehuis, uit de pastorietuin. Die mannen toverden hiermee een prachtige tuin tevoorschijn waar meer dan achthonderd vaste planten een plaats kregen. In hetzelfde jaar werd het oude altaar geheel gerestaureerd en in september kwamen er ook nieuwe banken achterin de kerk.

Nog meer nieuwe dingen in Kattuk Binnen en onze parochie

Een nieuwe vereniging werd opgericht, ‘Katholiek Katwijk’. In januari 1931 werd er gedurende vier dagen een zogenaamde fancyfair georganiseerd. De opbrengst zou worden bestemd voor de verwarming van de kerk. Het benodigde bedrag was maar liefst f 2000,-  en dat bedrag werd gehaald en de aanbesteding kon dus doorgang vinden.

De inspanningen van pastoor Schiphorst werden zeer gewaardeerd en het was dan ook schrikken voor de hele parochie toen de pastoor zeer ziek werd en werd opgenomen in het ziekenhuis. Deze gevaarlijke ziekte bracht hem in september 1931 aan de rand van het graf. Na zijn herstel en bij zijn terugkeer in de parochie werd hij dan ook groots ontvangen. Tijdens zijn afwezigheid werd hij vervangen door pater Oscar Cremers, en de parochie was deze pater dan ook zeer dankbaar.

Ondertussen waren de zusters van Heerlen druk doende een rusthuis te verwezenlijken in Katwijk, het latere Huize Callao. En… de verwarming werd op 21 november 1931 in de kerk aangebracht en in gebruik genomen. Het jaar 1932 bracht ons de ‘Elizabeth-penning’. Bij navraag bij het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bleek dat deze penning niet werd uitgereikt wegens bepaalde verdiensten, maar om een regelmatig terugkerende collecte  ten behoeve van de arme patiënten in het Sint Elizabeth ziekenhuis in Leiden. Deze Elizabeth-penning is vernoemd naar de H. Elizabeth van Thüringen, patrones van de zieken. Het zal een regionaal gebruik zijn geweest en daardoor dus beperkt tot Leiden en omstreken. Toch leuk om te weten.

Er kwam nog veel meer nieuws bij 

Er kwam ook een nieuwe vereniging, ‘St. Deus Dedit’(katholieke organisatie van landarbeiders). Zeer welkom was in deze jaren ook de eerste uitgave van een eigen parochieblad. De paters franciscanen volgden met het missiecollege St. Willibrord de jezuïeten op. We kregen de eerste koster, in de persoon van Nicolaas Joannes Koot in onze parochie. En tot slot van dit veelbewogen jaar, eind november 1932 werd onder grote belangstelling van geestelijke- en plaatselijke autoriteiten de eerste steen gelegd van Huize Callao. In een volgende aflevering meer over nieuwe ontwikkelingen in deze jaren. Maar maandag 28 juni publiceren we eerst de persoonlijke herinneringen van Mieke Gianotten aan ‘Katholiek Valkenburg 1988 – 1998’ en van Dorette van Arkel aan de eerste viering van een priester-oom in onze eigen parochie met uniek fotomateriaal.

Richard Hulmer

Denkend aan vroeger… schrijft u ook mee?

Op deze maandag 21 juni, verscheen hierboven het verhaal met vele nieuwe plannen en ontwikkelingen in onze parochie in de jaren 1929 – 1933 met weer een nieuwe herder, pastoor Schiphorst. Ook deze aflevering in de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Hulmer is door hem met groot enthousiasme aan het papier toevertrouwd. Hij zal met deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’ en later ook nog zeker met vele andere bijdragen elke maandag op deze website over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers, oudere parochianen en koren zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochiekern we met elkaar zijn geweest en zijn in alle jaren.

Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen, en de eerste bijdragen zijn ontvangen welke we maandag 28 juni hier plaatsen. Maar u kan natuurlijk ook nog reageren hoor. Hopelijk is uw bijdrage dan ook voorzien van vele unieke foto’s variërend van een communiefeest, les op de St. Jozefschool, bij K.R.V. tot een kerstspel in de kerk enz. Gewoon doen dus en met elkaar kunnen we zo die geschiedenis, ook van de laatste zestig jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien. Want samen beleven we toch het 175-jarig jubileum van onze parochie? En we gaan toch ook met elkaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet?

Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet uitgeschreven want Richard kan altijd van uw losse zinnen en steekwoorden een prachtig verhaal maken, naar r.hulmer@casema.nl of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan dan ook op deze website geplaatst worden. Leuk om dan als ‘leverancier’ later reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.

Namens de evenementencommissie,

Gerard Bol.