Update 92: Versoepelingen met ingang van zaterdag 26 juni

De bisschoppen zijn gekomen met een versoepeling van de coronamaatregelen. Dat is fantastisch nieuws! Iedereen wil weer graag de vieringen bijwonen. Dat is begrijpelijk. Het heeft allemaal al lang genoeg geduurd. Voor onze  parochie van de H. Augustinus betekent dit concreet het volgende:

 • Er mogen zoveel mensen in de kerk als mogelijk is als de anderhalve meter afstand in acht genomen wordt. Dat betekent voor de kerken in de kernen het volgende maximale aantal kerkgangers (geldt ook bij huwelijken en uitvaarten):
H. Joannes de Doper, Katwijk                                  : 104
H. Willibrord, Oegstgeest :   87
H. Laurentius en De Moeder Gods, Voorschoten:   60
De Goede Herder, Wassenaar :  140
St. Jozef, Wassenaar:  120
St. Willibrordus, Wassenaar:   95
 • Omdat we, zoals vorige zomer gebleken is, onder deze aantallen blijven is reserveren niet meer nodig. De aanmelding en het checkgesprek is dan aan de kerkdeur.
 • Reserveren is wel nodig als we verwachten boven deze aantallen te kunnen  komen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een bijzondere viering als de viering op 11 juli van het 175-jarig bestaan van de H. Joannes de Doper in Katwijk. Ook een checkgesprek (vragen naar gezondheidsklachten) blijft verplicht bij deze vieringen.
 • De anderhalve meter afstand blijft nog altijd gelden in alle kerken.
 • Mondkapjes hoeven niet meer gedragen te worden.
 • Volwassenenkoren mogen met maximaal twaalf zangers in vieringen zingen (opstelling in de zigzag-formatie). Kinderkoren mochten al in complete bezetting  zingen zonder ook de anderhalve meter aan te houden. Dat betekent dat onze drie koren weer per beurt in de viering zullen mogen zingen waar een cantor op de zaterdagavond de muzikale ondersteuning verzorgt.
 • Samenzang is nog niet toegestaan. Dit betekent dat de vaste gezangen als het ‘Gloria’, ‘Sanctus’ en het ‘Agnus Dei’ nog steeds gebeden worden. 
 • Het uitreiken van de communie blijft zoals we dat de afgelopen tijd hebben gedaan, dus met de hostietang en het spatscherm.
 • Aangezien de anderhalve meter-regel in de kerk blijft gelden, is voor de collecte de mogelijkheid om de Givt-app of de ton achterin de kerk te benutten bij het verlaten van de kerk. 
 • Volwassenenkoren mogen weer repeteren op volle sterkte, wel op anderhalve meter en alleen in de kerk en niet in ‘de kleine JOANNES’. 
 • De ruimte waar wordt gerepeteerd 24 uur per dag wordt geventileerd en vóór de repetitie, in de pauzes en na de repetitie wordt er dan tenminste tien minuten gespuid. Er zijn dan tijdens het spuien / luchten geen mensen in de ruimte aanwezig of, als dat niet mogelijk is, moet worden voorkomen dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het spuien / luchten.
 • Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.

Gerard Bol

(Deze tekst is een mix van de e-mail van pastoor Franken, de toelichting van Ralph Severens als voorzitter van de stuurgroep liturgie en de richtlijnen van de bisschoppen.).