Aan de parochianen van de parochie H. Augustinus

Voortdurend heeft de bisschop de zorg om in de verschillende parochies en parochie-verbanden te voorzien in de nodige personele bezetting ten behoeve van de voortgang van het geloofsleven in liturgie, pastoraat, catechese en diaconie. Na de prettige en positief verlopen kennismakingsgesprekken met het pastoraal team op 22 juni en met het parochiebestuur op 23 juni, wil ik u informeren en bevestigen dat priester C.T.M. (Kees) van Vliet per 1 september 2021 in het pastoraal team van de parochie H. Augustinus zal worden benoemd als parochie-vicaris voor 0,5 fte.

De bisschop heeft het vaste vertrouwen dat allen goed zullen samenwerken, tot opbouw en voortgang van de parochiegemeenschap van de H. Augustinus parochie.

Met vriendelijke groet,

Vicaris-generaal Alexander J. van Deelen

Wie is pastoor Kees van Vliet?

Onderstaande tekst hebben we van internet geplukt zodat u als lezende parochiaan al meer over hem te weten kunt komen, zeker nu hij komende zondag al bij ons voorgaat in de eucharistieviering.

‘Men vroeg mij om een stukje voor de website. Welnu, ik ben pastoor van Vliet, Kees van Vliet, en ben geboren in 1955 in Vlaardingen. Met twee vrienden ben ik in 1983 gewijd tot priester van het bisdom Rotterdam. Na parochiewerk en studie volgde in 1993 de promotie tot doctor in de theologie in Tübingen (Duitsland).

Je kunt zeggen, dat ik mij sindsdien voortdurend en met voldoening beziggehouden heb met twee taken: met werk in verschillende parochies en met het geven van colleges theologie. Dat laatste aan de HBO-opleiding in Utrecht (Fontys Hogeschool) en de priesteropleiding van het bisdom Haarlem-Amsterdam (Heiloo).

Enige tijd geleden bemerkte ik, dat het nodig was om rustiger aan te doen en verlangde ik om meer samen te doen. Na 24 jaar colleges theologie in Utrecht ben ik toen daar gestopt en na acht jaar parochiewerk in Zoetermeer ben ik toen verhuisd naar Voorhout. Het is prettig om hier samen met de broeders het morgengebed en het avondgebed te bidden. Momenteel geef ik colleges theologie aan de priesteropleiding in Heiloo en assisteer ik in diverse parochies. Ik hoop die twee taken over enige tijd uit te kunnen breiden.

We hebben, daarvan ben ik overtuigd, als christenen, als katholieken een mooi en waardevol geloof! Het is voor je hart en voor je hoofd, voor jong en oud. Het is voor jezelf en (vooral) om door te geven aan anderen. Het wordt gevoed door het evangelie, de eucharistie en de onderlinge gemeenschap. Graag vier ik met u de eucharistie onder de koepel van de Goede Herder, die een baken van herkenning is vanaf de snelweg, die een baken van hoop wil zijn op onze levensweg. Graag tot ziens! Pastoor Kees van Vliet’

De webredactie