Denkend aan vroeger… het zijn roerige jaren die komen

Dat was niet alleen in Katwijk aan den Rijn en Nederland het geval. Het rommelde in heel Europa en de wereld, maar een vast punt was toch de katholieke wereldkerk. Aan het hoofd stonden in die jaren de pausen Pius XI en Pius XII  en In Nederland waren het de aartsbisschoppen Jansen en de later zo bekende Mgr. de Jong in Utrecht. In het bisdom Haarlem waren de bisschoppen Mgr. Angenent en Mgr. Huibers prominent aanwezig. Ook op politiek gebied was het erg onrustig, zeker bij onze oosterburen. Maar later daarover later meer!

Onze bloeiende parochie

We schrijven 20 maart 1933 als we in Katwijk afscheid moeten nemen van pastoor Schiphorst. Hij werd benoemd tot pastoor van de St. Bonifacius-parochie in Amsterdam. Schiphorst was een hardwerkende en vooral een geliefde leider van onze parochie. Zijn opvolger was de energieke pastoor Joannes Petrus Buijs, geïnstalleerd op 31 maart van hetzelfde jaar en afkomstig uit Sommelsdijk. Hij was zeer actief en trad stevig in de voetsporen van zijn voorganger.

Er volgde een aantal drukke jaren in Katwijk aan den Rijn

Het eerste wat pastoor Buijs deed, was het stichten van het H. Hart-altaar. Ook richtte hij op 26 juni de ‘Garde’ op, en er werd zelfs een sportterrein geopend op 15 juli. Maar dat was nog lang niet alles. Want op 15 augustus werden de eerwaarde zusters binnengehaald en op 1 september 1933 volgde de plechtige inzegening van hun onderkomen

In wat we nu nog kennen als ‘Huize Callao’. En… er gebeurde nog veel meer. Er kwam zelfs een naaischool, maar ook de heren parochianen kwamen niet onder de aandacht van de pastoor uit. Er werd een voetbalclub opgericht, het roemruchte K.R.V. of voluit de Katwijkse Rijn Vogels (nu bekend als FC Rijnvogels). Ook de zieken werden niet vergeten door het oprichten van de St. Elisabeth-vereniging. De plannen voor een kleuterschool kregen begin 1934 vorm en werden goedgekeurd door de gemeente. Er worden twee lokalen toegevoegd aan het parochiehuis en op 10 mei dat jaar kon de school open met maar liefst 48 kleuters. Dit alles dankzij een subsidie van de gemeente en financiële bijdragen van parochianen. Maart 1935 werd er ook de afdeling van de L.T.B. opgericht.

Een nieuw geluid

Er gebeurde dus heel veel in de jaren 1933 en 1934. Maar het mooiste komt nog, de kerk kreegfebruari 1935 een nieuwe prachtige luidklok en de oude klok verhuisde naar een kerk in Wassenaar. In februari was het zover en begon het hijswerk. De klok woog maar liefst 2566 kg en de klepel woog ook nog een 101 kg. Dat moet een hele klus geweest zijn. De klok kreeg de naam van de dame die het geld voor de klok had geschonken ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag en dat was natuurlijk mevrouw Allegonda  Trousselot. De klok moest van de gulle gevers zo groot en zwaar zijn, zodat haar gebeier te horen zou zijn op de Boulevard in Katwijk aan Zee.
Zelf woonde de familie Trousselot namelijk in de later internationaal
vermaarde ‘Villa Allegonda’. Maar ook het gewone leven ging verder.

Pastores komen, pastores gaan…

Het jaar 1936 bracht een geslaagde missie welke het geestelijk leven nog meer stimuleerde. Het aantal H.H. Communiën was gestegen tot ruim 70.000. In ‘Huize Callao’ was pastoor Houtman aanwezig. Hij was een pastoor in ruste  die regelmatig pastoor Buijs terzijde stond. Hij vierde op 9 augustus zijn veertigjarig priesterjubileum. Op plechtige wijze werd op 3 oktober 1936 het kapelletje van ‘Onze Lieve Vrouw van eeuwigdurenden bijstand’ ingewijd. Maar dan, een dag later, was het even schrikken voor de gehele parochie want… pastoor Buijs werd overgeplaatst naar Kwadedamme . In zijn afscheidsboodschap schreef hij: ,,Ik ben ruim drie jaar een gelukkige pastoor in Katwijk geweest”. Zijn opvolger was pastoor Cornelis Joannes Hesp (16 oktober 1936 – 8 februari 1956) die samen met zijn parochianen een aantal heel moeilijke jaren tegemoet zou gaan. Maar daarover meer in een volgende aflevering van deze serie ‘Denkend aan vroeger…’.

Richard Hulmer

Denkend aan vroeger… schrijft u ook mee?

Op deze maandag 5 juli, verscheen hierboven de verhalen en belevenissen van pastoor Buys in de parochiële jaren 1933 – 1936. Ook deze aflevering in de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Hulmer is door hem met groot enthousiasme aan het papier toevertrouwd. Hij zal met deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’ en later ook nog zeker met vele andere bijdragen elke maandag op deze website over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers, oudere parochianen en koren zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochiekern we met elkaar zijn geweest en zijn in alle jaren.

Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen. Dus u kan natuurlijk ook nog reageren hoor. Hopelijk is uw bijdrage dan ook voorzien van vele unieke foto’s variërend van een communiefeest, les op de St. Jozefschool, bij K.R.V. tot een kerstspel in de kerk enz. Gewoon doen dus en met elkaar kunnen we zo die geschiedenis, ook van de laatste zestig jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien. Want samen beleven we toch het 175-jarig jubileum van onze parochie? En we gaan toch ook met elkaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet?

Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet uitgeschreven want Richard kan altijd van uw losse zinnen en steekwoorden een prachtig verhaal maken, naar r.hulmer@casema.nl of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan dan ook op deze website geplaatst worden. Leuk om dan als ‘leverancier’ later reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.

Namens de evenementencommissie, Gerard Bol.