Denkend aan vroeger… weer een nieuwe pastoor

Het waren moeilijke tijden in Nederland, maar zeker ook in Katwijk aan den Rijn. Er heerste werkeloosheid en armoede en de parochianen probeerden zich staande te houden. Het was 1936 en na het toch wel plotselinge vertrek van pastoor Buijs kreeg de parochie een nieuwe herder. Het was pastoor Hesp (16 oktober 1936 – 8 februari 1956). Op plechtige wijze werd hij op 18 oktober 1936 geïnstalleerd door de deken van Leiden, de hoogwaardige heer Homulle.

Geen parochieel geld maar toch gulle gaven

Als bijzonderheid werden ook twee getuigen genoemd: Z.H. Exc. mgr. dr. Buckx, apostolisch gezant van Finland en pater Ruijssenaars O.F.M. De nieuwe pastoor trachtte de taak van zijn voorganger op een zo goed mogelijke wijze voort te zetten. Dat viel beslist niet mee. De parochie zat in een moeilijke financiële positie, maar er was ook een klein beetje licht aan de horizon. Er werd een nieuwe monstrans in 1936 geschonken zo ook een nieuwe communiebank en het ‘Epistolarium’ in 1937, met alle gebeden tijdens de H. Mis behalve het evangelie. In 1938 kwam er zelfs een, zeg maar, assistent-pastoor in de parochie. Het was pater Livarius Versteeg. Ook in dat jaar kwam er een nieuw kruis op de torenspits. Dat zal toch een heel moeilijk karwei zijn geweest.

In aanloop naar de oorlog

De politieke hemel werd steeds donkerder en daarom werd op 30 september 1938 onder grote belangstelling de eerste zogenaamde bid- en boetedag gehouden. En in 1939 vroeg de katholieke kerk ook steeds meer aandacht hiervoor. Toen waren er ook ingrijpende gebeurtenissen. Het was politiek verontrustend in Europa en de regering mobiliseerde de kustwacht. Maar toch was er een hoopgevende gebeurtenis. Op zaterdag 3 juni 1939 werd een ‘zoon’ van onze parochie, de weledele heer Wilhelmus Quirinus Grimbergen, tot priester gewijd. Onder grote belangstelling van de gehele parochie en de gemeente werd hij op feestelijke wijze ingehaald, en op zondag 4 juni droeg hij zijn eerste H. Mis op in onze kerk.

Donkere dagen over het land

Toen begonnen de echte donkere dagen. De regering besloot op 28 augustus 1939 tot de complete mobilisatie van onze krijsmacht. Dat had ook gevolgen voor de inwoners van ons Rijndorp en de parochie. Er kwam bijvoorbeeld  inkwartiering in de pastorie en de inbeslagname van de school. In het hele land werden hulpscholen gesticht en militaire tehuizen. Maar toch werd in december 1939, zij het bescheiden, het 50-jarig ambtsjubileum gevierd van de koster van onze kerk, de heer Koot.

Hoe stond onze parochie ervoor in de aanloop naar de oorlog?

De parochie telde toen duizend zielen en het aantal H. H. Communiën had de 72.000 overschreden. Het begin van 1940 bracht echter een langdurige ‘ongesteldheid’ van pastoor Hesp. Aan het begin van dat jaar waren de parochianen zeker ook dankbaar voor alle hulp van pater Livarius en van pater Avellinus van Vlijmen. Ook de aalmoezenier pater de Boer mogen we niet vergeten te vermelden. Toen begon op 10 mei 1940 de Tweede Wereldoorlog in en de bezetting van Nederland. Hoe Katwijk maar ook hoe onze parochie zich door deze tijd heen worstelde, kunt u lezen in de volgende aflevering van deze onvolprezen serie ‘Denkend aan vroeger…’.

Richard Hulmer

Denkend aan vroeger… schrijft u ook mee?

Op deze maandag 12 juli, verscheen hierboven het verhaal vanaf 1936, met pastoor Hesp die twintig jaar lang de herder zou blijven van onze parochie, in de aanloop naar de vijf donkere oorlogs- en bezettingsjaren. In de komende afleveringen kunt u ook de persoonlijke oorlogsverhalen van oudere parochianen lezen.

Ook deze aflevering in de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Hulmer is door hem met groot enthousiasme aan het papier toevertrouwd. Hij zal met deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’ en later ook nog zeker met vele andere bijdragen elke maandag op deze website over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers, oudere parochianen en koren zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochiekern we met elkaar zijn geweest en zijn in alle jaren.

Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen. Dus u kan natuurlijk ook nog reageren hoor. Hopelijk is uw bijdrage dan ook voorzien van vele unieke foto’s variërend van een communiefeest, les op de St. Jozefschool, bij K.R.V. tot een kerstspel in de kerk enz. Gewoon doen dus en met elkaar kunnen we zo die geschiedenis, ook van de laatste zestig jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien. Want samen beleven we toch het 175-jarig jubileum van onze parochie? En we gaan toch ook met elkaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet?

Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet uitgeschreven want Richard kan altijd van uw losse zinnen en steekwoorden een prachtig verhaal maken, naar r.hulmer@casema.nl of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan dan ook op deze website geplaatst worden. Leuk om dan als ‘leverancier’ later reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.

Namens de evenementencommissie,

Gerard Bol.