Update 93: Livestream vanuit Oegstgeest op zondag 4 juli

De parochiële livestream van zondag 4 juli komt om 11.00 uur weer vanuit de parochiekern H. Willibrord uit Oegstgeest. Op de veertiende zondag door het jaar is de voorganger in deze eucharistieviering kapelaan Plavčić.
Muzikale medewerking komt van een kwartet van Schola.
Deze parochiële livestream is voor ieder te volgen via de link:
https://youtu.be/qnUbpzCGYoU.
En ook hier kunt u natuurlijk meedoen met de collecte via de Givt-app.

De collectes zijn bestemd voor…
Elke ‘gewone’ collecte in genoemde viering is bestemd voor de ‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in elke parochiekern anders worden ingevuld. Ook benieuwd wat dan de speciale bestemming is voor onze parochiekern in Katwijk? We gaan het horen. U kunt zich dus ook bij deze viering, thuis kijkend en luisterend naar de livestream vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze collecte voor onze eigen Katwijkse parochiekern.


Tweede collecte is voor Stichting Vrienden van Mikondo
De stichting Vrienden van Mikondo steunt al sinds 2001 een lagere- en middelbare school in Congo, de laatste jaren met rond twaalfhonderd leerlingen. De school is vernoemd naar de Hollandse tulp ‘La Tulipe’. Vanuit de stichting willen we een nieuw project opzetten waarvoor we uw aandacht willen vragen.
Waarom is er een naaischool nodig in Mikondo? Omdat het een duurzame oplossing is om uit de armoede te geraken voor meisjes en kindmoedertjes.
Grote aantallen jongeren in Mikondo hebben geen school gehad of maar kort. Hun kans op een goed bestaan is miniem. Ze groeien zomaar op in bittere armoede of storten zich in de misdaad.
Maar… er is wel degelijk een goede kans om uit de armoede te raken. Er is namelijk genoeg werk te vinden voor wie wil, tenminste… voor wie vakbekwaam is of praktijkervaring heeft. En die wil ‘Projets Mikondo’ meer en meer bieden.
Deze Congolese stichting ontwikkelde afgelopen drie jaren met succes laagdrempelige korte trainingen voor jongeren, met begeleiding naar een baan: metselen, autotechniek, houtbewerking, administratief werk en kleding naaien.
Dit sociaal project heet ‘arambe’ en betekent ‘we doen het samen’.

Wat doen ze in de naaischool?
Uitbreiding van de capaciteit van de opleiding ‘kleding maken’ bleek al gauw dringend gewenst. De vraag naar een opleidingsplaats is vele malen groter dan de capaciteit. Dat is omdat in de wijde omgeving geen mogelijkheid is voor zo’n laagdrempelige praktijkopleiding kleding naaien waar voldoende materialen zijn om op te leren.
Daarom is er dit project.
Kleding leren naaien biedt perspectief voor meisjes.
Ze zijn zeer kwetsbaar en geraken niet uit de situatie van diepe armoede. Ze worden zomaar slachtoffer van uitbuiting en prostitutie, en zeker als er al een kindje van is gekomen.
Maar als ze hebben geleerd kleding te naaien, kunnen ze daarna fulltime betaald werk vinden in een professioneel atelier, als opstapje naar een zelfstandig bestaan als naaister. Dat is een zeer gerespecteerd beroep in Congo. Zie voor meer informatie deze website:
http://www.mikondo.nl/mikondoalbum/arambe-album/index.html
Meer dan van harte aanbevolen deze bestemming van de tweede collecte voor de diaconie, vastgesteld door het parochiebestuur in haar vergadering van 23 juni jl.

Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt meedoen met deze digitale collectes via de Givt-app. Uw giften worden zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen deze beide collectes, heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!
De webredactie