Denkend aan vroeger… het einde van een periode

Dan is het eindelijk zover. Het is zaterdag 5 mei 1945, de oorlog is voorbij en de geallieerden hebben een bestand gesloten met de Duitsers. Dit gebeurde in Wageningen in het hotel ‘De Wereld’. Dus de vlaggen konden uit en het feest kon beginnen. Ook vanaf de torenspits van onze kerk, wapperde het rood, wit en blauw. Het hele Rijndorp vierde feest. De Harmonie Katwijk maakte een rondgang door het dorp en de bewoners sloten zich daarbij aan. Ook de Oranje Vereniging Katwijk aan den Rijn bereidde zich voor op een feestdag en misschien wel met een kermis. Het ‘gewone leven’ zou weer gevierd kunnen worden, maar nog niet alles was weer gewoon. Er waren nog steeds tekorten op alle gebeid en wat er was, was op de bon.

Een nieuw begin en opdat wij niet vergeten.
Voor de Nederlandse kerkprovincie onder leiding van de aartsbisschop Mgr. de Jong was de oorlog ook voorbij, evenals voor onze eigen parochie onder leiding van pastoor Hesp. Pastoor en bestuur gingen zich weer bezighouden met de gewone dagelijkse kerkelijke diensten. Ondanks de vijf voorbije jaren ging het katholieke leven, hoewel met beperkingen, gewoon door. Maar de katholieke gemeenschap was in die jaren ook verankerd in dit deel van Katwijk. De lagere school en de kleuterschool waren daar het bewijs van, net zoals het parochiehuis.

Stilstaan bij hen die gevallen zijn
Op zondagmorgen was er voor het eerst weer een plechtige H. Mis met zelfs drie heren. Ook zal er gebeden worden voor de slachtoffers van de oorlog. In die tijd waren er houten tegeltjes in omloop als aandenken voor hen die vielen. Op het tegeltje stond een tekening van een dergelijk soldatengraf met een klein gedichtje daaronder:

Koop eens ‘n  handje vol bloemen.
En leg ze eens op zo’n graf,
want daar rust een held,
zijn leven voor het vaderland gaf.

Langzaam doofde de eerste feestvreugde en nam het gewone leven weer z’n gang. Zeker voor onze parochie, want er lag weer een feest in het verschiet. Volgend jaar, in 1946, zal uitgebreid het honderdjarig bestaan van onze parochie H. Joannes  de Doper gevierd gaan worden. Wat eens in 1846 begon met een klein kerkje in de Groote steeg, is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken katholieke gemeenschap met een prachtige kerk, een kerkhof, pastorie, parochiehuis, lagere- en kleuterschool en niet te vergeten het zusterhuis ‘Huize Callao’.

Het eeuwfeest in volle voorbereiding
Het kerkbestuur was drukdoende een groots programma samen te stellen. Het feest moest zeker een hele week gaan duren en de voorbereidingen waren in volle gang. Niet alleen het bestuur, maar vele parochianen leverden ook hun aandeel. Het zou een heel gevarieerd programma worden met niet alleen plechtige H. Missen, maar ook diverse activiteiten voor alle parochianen. Hoe het jubileum en de feestelijkheden eruit gaan zien, kunt u lezen in een volgende aflevering.

Ook deze aflevering in de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Hulmer is door hem met groot enthousiasme aan het papier toevertrouwd. Hij zal met deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’ en later ook nog zeker met vele andere bijdragen elke maandag op deze website over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers, oudere parochianen en koren zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochiekern we met elkaar zijn geweest en zijn in alle jaren.

Denkend aan vroeger… schrijft u ook mee?
Op deze maandag 2 augustus verscheen hierboven het verhaal van het einde van de tweede wereldoorlog en hoe er in onze parochie ook weer werd geprobeerd om het gewone leven in Katwijk aan den Rijn weer op te pakken.

Doordat de digitale nieuwsbrief door het zomerreces pas weer op vrijdag 3 september verschijnt, zijn de komende afleveringen alleen te lezen op de website. Ze worden geplaatst  op de maandagen 2, 9, 6 en 23 augustus. De aflevering van maandag 30 augustus verschijnt dan ook weer in de digitale nieuwsbrief van vrijdag 3 september.   

Richard Hulmer

Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen. Dus u kan natuurlijk ook nog reageren hoor. Hopelijk is uw bijdrage dan ook voorzien van vele unieke foto’s variërend van een communiefeest, les op de St. Jozefschool, bij K.R.V. tot een kerstspel in de kerk enz. Gewoon doen dus en met elkaar kunnen we zo die geschiedenis, ook van de laatste zestig jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien. Want samen beleven we toch het 175-jarig jubileum van onze parochie? En we gaan toch ook met elkaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet?

Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet uitgeschreven want Richard kan altijd van uw losse zinnen en steekwoorden een prachtig verhaal maken, naar r.hulmer@casema.nl of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan dan ook op deze website geplaatst worden. Leuk om dan als ‘leverancier’ later reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.

Namens de evenementencommissie,

Gerard Bol.