Update 101: Livestream vanuit Voorschoten op 29 augustus en… de MIVA!

De parochiële livestream van zondag 29 augustus komt om 11.00 uur vanuit de  parochiekern van de H. Laurentius en De Moeder Gods uit Voorschoten. Op de tweeëntwintigste zondag door het jaar is de voorganger in deze eucharistieviering pastoor Franken. Muzikale medewerking komt van een twaalftal leden van het Laurentiuskoor. U kunt natuurlijk ook meedoen met de collecte via de Givt-app. De livestream is voor ieder te volgen via deze link: https://youtu.be/NQt8_RlsCr4.

De eerste ‘gewone’ collecte is bestemd voor…

Elke ‘gewone’ collecte in genoemde viering is bestemd voor de ‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in elke parochiekern anders worden ingevuld. Ook benieuwd wat dan de speciale bestemming is voor onze parochiekern in Katwijk? We gaan het horen. U kunt zich dus ook bij deze viering, thuis kijkend en luisterend naar de livestream vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze collecte voor onze eigen Katwijkse parochiekern.

De tweede collecte is voor Stichting Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA)

MIVA steunt kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden met vervoers- en communicatiemiddelen. De projecten richten zich op verschillende ontwikkelingsthema’s waaronder kinderrechten, mensenrechten, gezondheidszorg en vrouwen(rechten).

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Het afgelopen jaar hielpen men de pioniers met 533 vervoers- en communicatiemiddelen. Voor deze tweede collecte kunt u naast de Givt-app ook gebruik maken van de ton achterin de kerk.

U kunt natuurlijk ook op elk moment uw bijdrage overmaken op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA ‘s-Hertogenbosch.

De geschiedenis van de MIVA in het kort

De Stichting Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA) houdt zich bezig met de aanschaf en het onderhoud van vervoermiddelen voor missionarissen in ontwikkelingslanden. In 1935 werd de MIVA opgericht door Harry Verhulst en Pierre Cuijpers, toen bekende sportvliegers. Zij hadden bij het in leven roepen van deze stichting het Duitse voorbeeld van pater Paul Schulte voor ogen. In Duitsland genoten zowel Paul Schulte als de MIVA een warme belangstelling, iets wat de beide oprichters Verhulst en Cuijpers aanmoedigde om een dergelijke instelling in Nederland te realiseren. Daarnaast kenden missieactiviteiten in Nederland een ongekende bloei tijdens het interbellum en zagen veel missieverenigingen het levenslicht.

In de jaren ’80 en ’90 werden de MIVA, en vele andere charitatieve instellingen, gedwongen om actiever aan fondsenwerving en naamsbekendheid te doen. Door een terugtredende overheid kwamen problemen “dichtbij huis” eerder in de aandacht; de zorg voor de eigen leefomgeving kreeg in de samenleving meer aandacht. Een meer actieve fondsenwerving werd noodzakelijk en derhalve verscheen de MIVA op verschillende manifestaties zoals het Wereldfestival van Missie en Jongeren, de Katholieke Jongerendag, de Acht Mei manifestatie en Festival Mundial en kwam de actie “Doe iets voor een fiets” van de grond. Hoewel in de jaren ‘90 veel fusies hebben plaatsgevonden tussen charitatieve instellingen, bleef de MIVA zelfstandig.

In de eerste tientallen jaren waren Indonesië en Brazilië de concentratielanden. Daar gaat ook in 2013 nog de meeste hulp naar toe. Andere landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika volgden. Vanuit een klein kantoor wordt structurele transportondersteuning gegeven aan meer dan honderd bisdommen over de gehele wereld.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt meedoen met deze beide digitale collecten via de Givt-app. Uw giften worden zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen deze ‘gewone’ collecte en zeker ook de tweede collecte voor de MIVA, heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!

De webredactie