Denkend aan vroeger… een gekleurd levensverhaal van Joannes de Doper

Het was 1946, de oorlog was voorbij en de inwoners van Katwijk probeerden hun oude leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Dat gold natuurlijk ook voor de parochianen van de H. Joannes de Doperkerk in het Rijndorp. Nauwelijks bekomen van de bevrijdingsfeesten, verzeilden ze in het feest van het honderdjarig bestaan van hun parochie. Het was zeker niet alleen een feest van pontificale missen, maar er werden ook verschillende manifestaties georganiseerd waar alle parochianen aan mee konden doen. En bij een parochiejubileum hoorde natuurlijk, ook toen al net als nu in 2021, een passend cadeau!

Het  kerkbestuur, onder leiding van de eminente pastoor Hesp, dacht na over iets blijvends. Dat moest ook later voor iedereen zichtbaar blijven, als herinnering aan de eerste honderd jaar van deze parochie. Het was zeker een moeilijke opgave, want eigenlijk was de hele kerk zoals die moest zijn… helemaal af! De heiligenbeelden waren er, evenals het Mariakapelletje. Dus wat kon er gedaan worden om onze kerk een nog mooier aanzien te geven?

Besluit voor een passend jubileumcadeau

Na veel nadenken en overleggen kwam het plan op tafel om de glas-in-loodramen in de apsis (het ronde gedeelte achter het hoofdaltaar) te vervangen door gebrandschilderde ramen. En dan met de voorstelling van het leven van onze patroonheilige Joannes de Doper. Dat zou dan echt wel een hele klus worden. Maar eerst moest er gezocht worden naar een bekwame glazenier die deze uitdaging aan zou kunnen. Die was snel gevonden in de persoon van Huub Levigne uit Maastricht. Na een briefwisseling tussen de pastoor en Levigne was de laatste bereid deze opdracht te aanvaarden. De prijs werd afgemaakt op f 1200,-  per stuk en de glazenier kon aan het ontwerpen. Er was echter één belangrijke voorwaarde gesteld door het kerkbestuur. En deze hield in dat er een verwijzing kwam naar het honderdjarige bestaan.

Glazenier Levigne zet woorden om in gekleurd glas

Het ontwerp van Levigne, nu nog meters groot op blauw papier aanwezig in het parochieel archief, werd nauwkeurig bekeken door het kerkbestuur. Het Nieuwe Testament kwam ook op tafel om het leven van Joannes de Doper door te lezen en te vergelijken qua verhaal met het eerste ontwerp. Het levensverhaal van Joannes begon links bovenin met de ontmoeting van Maria met haar nichtje Elisabeth, beiden waren zwanger. En in het evangelie hoorden wij Elisabeth zeggen: ,,Het kind sprong op in mijn schoot” Verder ging het levensverhaal van Joannes met het vasten in de woestijn en het dopen van zijn neef Jezus in de Jordaan.

Uiteindelijk eindigde Joannes in de gevangenis van Herodes Antipas, omdat hij in zijn preken diezelfde Antipas beschuldigde van overspel met de vrouw van zijn broer Philippus. Na een feestmaaltijd, met dans van Salomé, mocht zij een wens doen en ze vroeg om het hoofd van Joannes. En zo geschiedde. Dit was het laatste tafereel. In het rechter glas-in-loodraam, helemaal rechtsonder, was er een kleine ruit met de getallen ‘1846-1946’, dat ons herinnerde  aan het hoe en waarom van deze voorstelling.

Vertraagde plaatsing met restauratie na een halve eeuw

Het zou even duren voor de nieuwe ramen geplaatst konden worden en dat werd pas in 1948 gedaan. Ook de prijs was iets gestegen, naar f 1500,-  per raam. Het zijn schitterende ramen geworden en altijd nog veel mooier als de zon erin schijnt. In 1999 waren deze glas-in-loodramen in de apsis toe aan een grondige restauratie. Dat was het gevolg van het feit dat meteen na de oorlog er geen goede materialen voorhanden waren om het glas en de verf te branden. Deze restauratie is gerealiseerd bij de firma ‘Oud Rijswijk’ te Zoetermeer. Zo kunnen deze ramen dus nog vele jaren mee en kunnen wij als parochianen, maar ook bezoekers van ons fraaie kerkgebouw, ook bij ons 175-jarig bestaan vol bewondering genieten van dit kunstwerk.

‘En de andere ramen dan in ons kerkgebouw?’, hoor ik u als lezer al denken. De ramen van de zijaltaren, straatkapellen, werden in 1958 door glazenier Balendong geplaatst. In 1958 werden ook aan beide zijden van ons kerkgebouw gebrandschilderde glas-in-loodramen geplaatst.

Richard Hulmer

Denkend aan vroeger… schrijft u ook mee?

Op deze maandag 13 september verscheen hierboven, in aansluiting op Open Monumentendag eergisteren, een prachtig verhaal over de geschiedenis en de betekenis van de schitterende en historische glas-in-loodramen in ons kerkgebouw bij het priesterkoor. In de uitgave van de digitale nieuwsbrief komende vrijdag 17 september wordt deze aflevering dus ook weer geplaatst. Ook deze aflevering in de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Hulmer is door hem met groot enthousiasme aan het papier toevertrouwd studie van diverse archiefstukken en het boek van Jan ter Haar.

Hij zal met deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’ en later ook nog zeker met vele andere bijdragen elke maandag op deze website over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers, oudere parochianen en koren zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochiekern we met elkaar zijn geweest en zijn in alle jaren.

Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen. Dus u kan natuurlijk ook nog reageren hoor. Hopelijk is uw bijdrage dan ook voorzien van vele unieke foto’s variërend van een communiefeest, les op de St. Jozefschool, een kerstspel in de kerk enz. Gewoon doen dus en met elkaar kunnen we zo die geschiedenis, ook van de laatste zestig jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien. Want samen beleven we toch het 175-jarig jubileum van onze parochie? En we gaan toch ook met elkaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet?

Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet uitgeschreven want Richard kan altijd van uw losse zinnen en steekwoorden een prachtig verhaal maken, naar r.hulmer@casema.nl of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan dan ook op deze website geplaatst worden. Leuk om dan als ‘leverancier’ later reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.

Namens de evenementencommissie,

Gerard Bol.