Update 102: Livestream vanuit Katwijk zondag 5 september

De parochiële livestream van zondag 5 september komt om 9.30 uur vanuit onze eigen parochiekern m.m.v. de leden van de beamerwerkgroep. Op deze drieëntwintigste zondag door het jaar, ook het feest van de H. Augustinus en de start van het nieuwe werkjaar, is de voorganger in deze eucharistieviering kapelaan Plavcic samen met gebedsleider Noordermeer. Muzikale medewerking komt van een twaalftal leden van Vocalis. U kunt natuurlijk ook meedoen met de gewone collecte via de Givt-app.
De livestream is voor ieder te volgen via deze link: https://youtu.be/yAhBPePX4lY.

De ‘gewone’ collecte is bestemd voor…

Elke ‘gewone’ collecte in genoemde viering is bestemd voor de ‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in elke parochiekern anders worden ingevuld. Ook benieuwd wat dan de speciale bestemming is voor onze parochiekern in Katwijk? We gaan het horen. U kunt zich dus ook bij deze viering, thuis kijkend en luisterend naar de livestream vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze collecte voor onze eigen Katwijkse parochiekern.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt meedoen met deze beide digitale collecten via de Givt-app. Uw giften worden zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen deze ‘gewone’ collecte, heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!

Vocalis zingend op pad?

Nadat dit koor in deze feestelijke eucharistieviering bij de start van een nieuw werkjaar ook een jubileum-cheque van de evenementencommissie zal ontvangen, zoals eerder ook De Vrolijke Noot in de feestelijke jubileumviering van 10 juli waar de bisschop voorging, gaan de deelnemende koorleden op pad. Waar gaan ze heen na zich gelaafd te hebben aan de koffie / thee na de viering? Dat is nog een verrassing voor de niet-koorleden. Maar…het kan weer, het traditionele kooruitje, nadat in september 2020 er zo werd genoten van het tweejaarlijkse koorweekend in de Achterhoek. En de zonnestralen komen er ook meer dan royaal aan komende zondag dus al zingende wordt het meer dan dubbel bidden voor deze koorleden! En smeren en dan zeker niet alleen op de blote armen als er gefietst moet worden! 

De webredactie