Update 103: Livestream vanuit Voorschoten zaterdag 11 september

In de eucharistieviering van 19.00 uur vanuit de H. Laurentiuskerk in de parochiekern Voorschoten is er de presentatie van dr. C.T.M. (Kees) van Vliet als nieuw lid, pastoor, van het pastorale team. In deze viering zal Vicaris A.J. van Deelen voorgaan, geassisteerd door alle leden van het pastorale team.

Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren via de Givt-app. U kan deze parochiële livestream volgen via deze link: https://youtu.be/P7Dpyg798VM

Uitnodiging om er live bij te zijn

Het bestuur van de parochie H. Augustinus heeft de eer u uit te nodigen voor de presentatie van het nieuwe lid van ons pastoraal team, de zeereerwaarde heer dr. C.T.M. van Vliet. De presentatie zal plaatsvinden tijdens genoemde eucharistieviering op zaterdagavond 11 september 2021 om 19.00 uur in de H. Laurentiuskerk te Voorschoten (Leidseweg 98) door bisschoppelijk vicaris de hoogeerwaarde heer A.J. van Deelen.

De receptie is aansluitend vanaf ongeveer 20.00 uur in het naast de kerk gelegen Bondsgebouw (Leidseweg 100). Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Wilt u zich aan- / afmelden bij secretariaat@parochie-augustinus.nl (alleen nodig voor de kerkdienst).

De webredactie