Update 105: Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien, omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

‘Laat alle kerkgangers tot mij komen…’

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.’

‘Samen zingen is dubbel bidden’

Volkszang is met ingang van zaterdag 25 september ook weer toegestaan. Ook volwassenkoren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort.

‘Communie oude stijl is weer mogelijk’

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd, ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

Dankbaar

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten. Op rkkerk.nl  is een overzicht van de overige regels opgenomen in verband met corona per 25 september 2021.

En hoe doen we het in onze parochie van de H. Augustinus?

Op deze donderdagmiddag 23 september was er bij de webredactie nog geen nadere informatie bekend van het parochiebestuur en / of het pastorale team van onze parochie over mogelijk aanvullende maatregelen / afspraken. Mochten deze tijdig binnenkomen dan worden ze opgenomen in de digitale nieuwsbrief van vrijdag 24 september. En als het meerdere maatregelen / afspraken betreft, dan worden deze ook in een volgende update op onze website geplaatst om zoveel mogelijk parochianen te kunnen bereiken.

Gerard Bol (met dank aan de digitale nieuwsbrief van het bisdom Rotterdam)