Update 106: Aanvullingen op de versoepelingen vanuit het pastorale team

Van diaken George Brink komt deze aanvulling bij onderstaande update 105: ,,Op dinsdag 21 september, ontvingen wij een verheugend bericht van de bisschoppen over versoepeling van de richtlijnen voor vieringen. Deze versoepeling zal ingaan op zaterdag 25 september a.s. Voor onze eigen parochie betekent dit bericht ook dat de looproutes gehandhaafd blijven, er nog geen handen worden geschud bij de vredeswens en dat de wijwaterbakjes nog leeg blijven.”