Allerzielen… opdat we ze nooit vergeten!

De overledenen van het afgelopen jaar van de parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk worden in de woord- en gebedsviering van Allerzielen herdacht. Hun namen zullen worden opgelezen terwijl hun foto wordt geprojecteerd, een kaarsje wordt bij elke naam aangestoken en de nabestaanden kunnen het gedachteniskruisje met de naam van de overledene in ontvangst nemen. Na afloop is er nog een kort samenzijn op het naastgelegen kerkhof waar eenieder ook de gelegenheid heeft om een speciaal lichtje voor Allerzielen bij het graf of de nis in de urnenmuur van hun overleden dierbare te ontsteken. Opdat we ze nooit zullen vergeten! Deze viering is dinsdag 2 november in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn en begint om 19.30 uur. U bent allen van harte welkom!

In deze viering is kapelaan Plavčić met gebedsleider Noordermeer de voorganger. De muzikale medewerking wordt verleend door het koor Vocalis en staat o.l.v. dirigent Aldert Prast met pianist / organist Niek van der Meij als muzikaal begeleider. Na afloop van het samenzijn op het sfeervol verlichte kerkhof, waar Vocalis het ‘Avé Maria’ zal zingen, is er de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie / thee elkaar te ontmoeten in de grote zaal van ‘de kleine JOANNES’, gelegen naast de kerk.