Irma de Jong en Janet van der Voort zilveren jubilarissen Vocalis

Waar bij het jubileumconcert van Vocalis in ons kerkgebouw november 2018 er diverse jubilarissen in het zonnetje werden gezet, werd het een tijdje stiller. Door de alom bekende koormaatregelen vanwege corona was er geen enkel geschikt moment om in een viering stil te staan bij een koorjubileum. Want dat wil je na 25 jaar zingen toch wel beleven met al je koorvrienden en –vriendinnen om je heen. Zondag 24 oktober was het dan zover voor Janet van der Voort (sopraan) en Irma de Jong (alt). Na de toespraak en oorkonde van koorvoorzitter Agnes Bol en de jubileumbokaal uit handen van pastoor Franken viel beide leden een dankbaar applaus van alle kerkgangers ten deel.

‘Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar zingen zonder passie is onvergeeflijk’

Met deze prachtige uitspraak van de alom bekende componist Ludwig van Beethoven wordt de jarenlange trouwe inzet van beide koorleden het best getypeerd. Want ook met 25 jaar koorervaring, wat zeg ik 25-plus want in het coronajaar was het eigenlijke jubileum, blijven De Jong en Van der Voort zoals diverse andere koorleden meer de stille muzikale krachten op de achtergrond. Voor hen geen pakkende solo’s bij een Passiecantate of kerstconcert in de kerk. En zeker ook geen hoofdrol als vrouwelijke diva bij mogelijk ooit een keer een nieuwe uit te voeren musical bij gelegenheid van iets bijzonders.

Elk koorlid heeft zijn of haar talenten!

Zij vormen met andere koorleden de diesel in de Vocalis-zangmotor. De Jong was er heel duidelijk over bij de laatste koorrepetitie: ,,Geen gedoe Aldert met Fis, Cis of Gis, gewoon een paar keer voorzingen en dan snap ik het ook en zing ik het zo mee!” Zo was Van der Voort altijd bereid om ook in de lastige coronatijd dat je nog maar met vier, en later nog maar met twaalf koorleden, mocht zingen op anderhalve meter afstand van elkaar er te zijn. Dan ook wetende dat het gevoel van samen zingen van heel ver moet komen op dat moment.

Mooi om beide koorleden daarom in het zonnetje te mogen zetten op zondag 24 oktober waarbij na het slotlied ‘Wij hebben voor u gebeden’, of werd er niet stiekem gezongen ‘Wij hebben voor u gezongen’ hen de welgemeende felicitaties ten deel vielen.

En zou er afgelopen donderdagavond 28 oktober na de koorrepetitie bij de alom vermaarde derde helft door alle Vocalisten op ze geproost zijn met een glas vocht in vele verschijningsvormen in de aanslag? Ik denk het wel. Irma en Janet, namens alle kerkgangers bedankt voor jullie 26-jarige koorinzet en op naar de veertig zangjaren in 2035!

Gerard Bol.