‘Kunst in de Kerk’ zondag 17 oktober bij De Rank

In de oecumenische viering zondagochtend 10 oktober werd bij de mededelingen van de Hervormde gemeente De Rank iets meegedeeld aan alle kerkgangers over ‘Kunst in de Kerk’. Om iedereen hierover te informeren plaatsen we hier ook dat bericht, ook omdat we geregeld met elkaar belangrijke berichten uitwisselen. Zo informeren wij ze straks ook over het Oeral Kozakkenkoor op 7 zondagmiddag november, het jubileumconcert van De Vrolijke Noot op vrijdagavond 19 november en de kerstsamenzang van Vocalis op vrijdagavond 17 december. 

De natuur is al haar verscheidenheid

Op zondag 17 oktober houdt de Hervormde gemeente De Rank een themadienst met als onderwerp ‘Kunst in de Kerk’. Het thema zal dan zijn ‘De oogst van onze moeder de aarde’.

Wij denken dan aan dankbaarheid voor wat de aarde ons geeft; herfst, volheid, leven in overvloed, schoonheid van de natuur, delen van wat groeit en bloeit, vrucht dragen maar ook de serieuze bezorgdheid over de aantasting van deze natuur.

Kunstwerken verbeelden het gesproken woord

Er worden kunstwerken verzameld over dit onderwerp. Dan kun je denken aan schilderkunst, beeldhouwwerken, producten van textiel of een ander kunstwerk wat met dit onderwerp te maken heeft. De dienst is in het Andreas College op de locatie Pieter Groen aan de Helmbergweg 10 en deze begint om 10.00 uur. De voorganger is ds. Oort en na afloop van de dienst is er natuurlijk de gelegenheid om nog wat na te praten. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Thea Sterk