Oecumene vol vertrouwen in Katwijkse r.-k kerk

‘Vertrouwen’ is zondag 10 oktober het thema van de oecumenische viering van woord en gebed van de parochiekern H. Joannes de Doper met de Hervormde gemeente De Rank in Katwijk. In de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn mogen de leden van deze geloofsgemeenschappen weer gezamenlijk schouder aan schouder in de kerkbanken zitten. Dat is van oudsher zeker al een mooie traditie in Katwijk, al stammende uit de jaren van de voormalige pastores Toon Raadschelders (1970 – 1981) en Jan van Mastwijk (1981 – 1989).

In deze oecumenische viering, eerder gepland op 24 januari 2021 in de Week van Gebed voor de Eenheid, zullen ds. Padmos van De Rank en diaken Winnubst  van de parochiekern voorgaan waar het koor Vocalis voor de muzikale ondersteuning zal zorgdragen. Speciale aandacht wordt er gevraagd voor de deurcollecte na afloop van de viering voor de statushouders in Oegstgeest die vanaf november worden opgevangen in het Hoefijzergebouw.

‘Vol vertrouwen de toekomst tegemoet’

De slogan bij het 175-jarig jubileum van de parochiekern in 2021 is ook van toepassing op de Hervormde gemeente De Rank. Deze is in 1985 opgericht en telt nu zo’n 140 betrokken leden. En dat ‘vertrouwen’ komt elke keer ook weer tot uiting in gezamenlijke oecumenische ontmoetingen en vieringen zoals komende zondag. Pastoor Raadschelders legde ooit  al de kiem voor die oecumenische gedachte met zijn uitspraak ‘Ik kom niet alleen voor drieduizend katholieken, maar voor alle Katwijkers’ bij zijn installatie in 1970.

De evenementencommissie, die de activiteiten in dit jubileumjaar met vele andere parochiële vrijwilligers organiseert, heeft er daarom ook voor gezorgd  dat na afloop in ‘de kleine JOANNES’ er een extra feestelijk en smaakvol tintje kan worden gegeven aan het ‘elkaar ontmoeten’. Eenieder is meer dan harte welkom om zondag 10 oktober om 9.30 uur mee te vieren in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn!