Denkend aan vroeger… zingen is dubbel bidden!

Jaren, maar dan ook echt jarenlang heeft ons kerkkoor, dat toen nog St. Caecilia heette, maar is omgedoopt naar Cantemus, de kerkdiensten muzikaal ondersteund en de kerkgangers laten genieten van Gregoriaanse gezangen en mooie missen van beroemde componisten, zoals die van Schubert, een Oostenrijks componist, en Perosi, een Italiaanse priester / componist. Het was en is nog steeds een hecht gezelschap dat graag zingt en trouw iedere woensdagavond naar het parochiehuis gaat voor de wekelijkse repetitie. Dat was vroeger ook al onder de bezielende leiding van toen Cor Noordermeer en aan het orgel Harry Grimbergen. Sinds enige jaren is Niek van der Meij de dirigent / vaste muzikaal begeleider.

Er werd ook vroeger al heel veel ingestudeerd en zeker speciaal voor de grote kerkelijke feesten. Normaal werd er gezongen op het koor boven, naast het orgel, maar bij hoogtijdagen stond men op het hoofdaltaar.  Eens per jaar, rond 22 november, de feestdag van de Heilige Caecilia, patrones van zangers en muzikanten, werd er in plaats van een repetitie, een feestavond ingelast. Zo ook die vrijdagavond in de jaren tachtig. Plaats, de grote zaal van het parochiehuis, met koffie en gebak en later de versnaperingen en drankjes. Maar eerst natuurlijk een lied zingen en toen gingen de beentjes van de vloer.

Verassend geestelijk bezoek met een pakkend cadeau

Twee koorleden hadden in het geheim een verassing bedacht. Toen het feest aardig op gang kwam, ging plotseling de deur open en kwamen Sint Nicolaas en Zwarte Piet om de hoek kijken. Verbaasd kwam de dirigent naar ze toe en zei: ,,U bent verkeerd hoor, wij hebben u niet besteld”. ,,Maar”, zei de Sint, ,,Dit is toch het koor Sint Caecilia? Nou dan zijn we goed”. De Sint kreeg een stoel, haalde het grote boek tevoorschijn, en een aantal koorleden moest bij de Sint komen en kreeg een  pluimpje of een goed en leuk bedoeld standje. Ook kapelaan van Mastwijk was present en ook hij werd verzocht even bij de sint te komen. Omdat de meeste koorleden vonden dat hij te lang preekte, kreeg ook hij iets daarover  te horen. Zwarte Piet stond achterin de zaal en hield, goed leesbaar voor iedereen, twee bordjes omhoog. En de Sint zei: ,,Kijk kapelaan, we helpen u even. Op het eerste bordje staat ‘Einde preek’ en op het tweede bordje staat ‘Amen’. Dus als u dan omhoog kijkt naar het koor en u ziet de bordjes, dan weet u dat het mooi geweest is”.

Natuurlijk was het goed bedoeld en ook de kapelaan moest er om lachen, net als alle koorleden. Hierop vertrokken de Sint en Piet weer onder het zingen van ‘Dag Sinterklaasje’ en het feest ging nog door. Het was een hele leuke feestavond en er zouden er in de latere jaren er nog wel meer volgen om de onderlinge band met alle koorleden te verstevigen.

Jubilerende koorleden… ook op 21 november 2021

En dat de zangers trouw bleven aan ‘hun’ koor blijkt wel uit het feit dat zondag 21 november twee koorleden de eremedaille en oorkonde van de Sint Gregoriusvereniging hebben ontvangen uit handen van pastor Kees van Vliet. De felicitaties, de oorkonde en de bloemen waren er voor de zussen Nettie Zonneveld en Annie van Leeuwen  voor hun veertigjarig koorjubileum. Maar helaas kon, net als in 2020, de traditionele aansluitende feestmiddag na de zondagviering door de coronamaatregelen geen doorgang vinden. Zoals in het begin van dit verhaal al geschreven, het was en is nog steeds een hechte club van zangliefhebbers waar onze parochie(kern) heel trots op mag zijn, en waar we nog lang van hopen te mogen genieten.

Richard Hulmer

Denkend aan vroeger… schrijft u ook mee?

Op deze maandag 22 november verscheen hierboven deze aflevering over ons kerkkoor Cantemus en haar voorgangers waar deze zondag 21 november bij het feest van de St. Caecilia werd gevierd dat er ook weer twee jubilarissen in het koor waren, te weten Annie van Leeuwen en Nettie zonneveld. Ook deze aflevering in de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Richard Hulmer is door hem met groot enthousiasme aan het papier toevertrouwd na het nodige speurwerk. Komende vrijdag 26 november verschijnt deze aflevering natuurlijk ook in de digitale nieuwsbrief. 

Hij zal met deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’, en later ook nog zeker met zijn laatste  bijdragen van 2021, elke maandag op deze website over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers, oudere parochianen en koren zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochie(kern) we altijd met elkaar zijn geweest en blijven in alle jaren.

Maandag 29 november plaatst Hulmer een nieuwe aflevering op deze website, waar hij dan ingaat op de werkzaamheden van de garde. Zij hebben hun jubileumfeestje van honderd jaar garde van 2020 en nu ook weer van 26 november 2021 door de coronamaatregelen moeten verzetten naar maart 2022 maar… met deze bijdrage willen we ze toch nu al in het zonnetje zetten. Want zeker in deze barre tijden hebben ze veel te regelen bij de vieringen om alles goed te laten verlopen in ons kerkgebouw.

Middels deze wekelijkse afleveringen beleven we zo het 175-jarig jubileum van onze parochie(kern). En we gaan zo  met elkaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Ik kan u ook verklappen dat we met de evenementencommissie de mogelijkheden van een uit te geven boekje met de bundeling van de 52 wekelijkse afleveringen van deze serie. We houden u op de hoogte. Wat zou u ervan vinden als dat gaat lukken?

Namens de evenementencommissie, Gerard Bol.