Update 114: Livestream zondag 7 november uit Oegstgeest

De parochiële livestream van zondag 7 november op het feest van de H. Willibrord komt om 11.00 uur uit de parochiekern. Hoe kan het ook anders, van de H. Willibrord uit Oegstgeest. Op deze 32e zondag door het jaar is de voorganger in deze eucharistieviering pastor van Vliet geassisteerd door diaken Winnubst. Muzikale medewerking komt van het dameskoor. U kunt natuurlijk ook meedoen met de gewone collecte via de Givt-app.
De livestream is voor ieder te volgen via deze link: https://youtu.be/9fKu8VUq458.

De ‘gewone’ collecte is bestemd voor…
Elke ‘gewone’ collecte in de hierboven genoemde viering is bestemd voor de ‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in elke parochiekern anders worden ingevuld. Ook benieuwd wat dan de speciale bestemming is voor onze parochiekern in Katwijk? We gaan het horen. U kunt zich dus ook bij deze viering, thuis kijkend en luisterend naar de livestream vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze collecte voor onze eigen Katwijkse parochiekern.
Ook met de door de bisschoppen aangekondigde versoepelingen blijft de collecte verlopen
zoals in de gehele coronaperiode tot op heden, dus via de Givt-app en de ton achterin de kerk bij het verlaten van de viering. U doet toch ook nu nog mee?

En de deurcollecte voor de zondag voor de oecumene dan?
U kan natuurlijk een bijdrage aan deze deurcollecte leveren via de Givt-app of via de speciale ton achterin de kerk na afloop van de viering.
Maar waar is deze voor bestemd?
Het is voor de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Deze zet zich vanuit de Rooms-Katholieke Kerk in voor de oecumenische samenwerking in Nederland.
De vereniging wordt gedragen door de katholieke gemeenschap, is een adviesorgaan van de bisschoppenconferentie en een steunpunt voor de bevordering van plaatselijke oecumenische samenwerking.
De vereniging bevordert de oecumenische samenwerking door middel van publicaties, studiedagen, ontmoetingen, advisering en dienstverlening. De vereniging onderhoudt oecumenische contacten met andere kerken en is namens de Rooms-Katholieke Kerk ook direct betrokken bij het werk van de Raad van Kerken in Nederland.
Om het werk van de vereniging mogelijk te maken stelde de Bisschoppenconferentie in 1949 de Willibrordzondagcollecte in. Van harte aanbevolen!

Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt dus ook mee blijven doen met deze digitale collectes via de Givt-app. Uw giften worden zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven.
Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen deze ‘speciale’ collecte, heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!
De webredactie