Veertig jaar zingende zussen in onze kerk

Geheel verbaasd waren de dames Annie van Leeuwen en Nettie Zonneveld van parochieel koor Cantemus van onze parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk toen ze in de viering van zondag 21 november naar voren werden geroepen. Een trotse voorzitter Koos van Laarhoven mocht ze als dank voor zoveel jaren meer dan trouwe inzet voor dit koor en ook haar voorganger de onderscheiding van de Gregoriusvereniging laten geven door pastor Kees van Vliet. En ‘gestruikt’ zochten Van Leeuwen en Zonneveld na de uitgesproken warme woorden van dank onder een klaterend applaus van alle kerkgangers hun vaste koorplekje weer op.

Van Laarhoven: ,,De traditie om op het feest van Christus Koning, een hoogfeest in onze Katholieke Kerk, onze jubilarissen te huldigen komt voort uit één van de voorgangers van het huidige koor. Naast het Laurentiuskoor was er vroeger het koor St. Caecilia. De feestdag van deze patroonheilige is op 22 november, dus vandaar. En helaas is het nu voor het tweede achtereenvolgende jaar dat we  na afloop van de viering er met alle koorleden en dirigent en muzikaal begeleider Niek van der Meij geen feestelijke middag van kunnen maken in ‘de kleine JOANNES’. Het is niet anders, gezondheid voor alles!”

Bedanken met een Gregoriuspenning

Van Leeuwen en Zonneveld ontvingen naast de bloemen en oorkonde een Gregoriuspenning. Die naam komt voort uit het feit dat alle leden van koren van de Katholieke Kerk krachtens een bisschoppelijk besluit automatisch lid zijn van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. Dat is een vereniging voor liturgische muziek in de Katholieke Kerk. ,,Beide dames zingen nog steeds met heel veel plezier. In die veertig jaar hebben ze heel wat Latijnse- en Gregoriaanse liederen gezongen zo ook diverse Nederlandstalige missen. Maar met de enthousiaste Van der Meij leren beiden, en wij allemaal natuurlijk, er regelmatig ook nieuwe liederen bij. Zo blijf je een beetje bij de tijd ook al ben je al veertig jaar aan het zingen”, aldus de bevlogen voorzitter die zelf ook in Cantemus meezingt.

Drie zingende zussen in Cantemus

Hoeveel koorrepetities op de woensdagavond en vieringen Van Leeuwen en Zonneveld hebben bijgewoond, hebben de dames zelf niet bijgehouden en is niet bekend. Van Laarhoven: ,,Het zingen is heel belangrijk voor hen, maar ook het samenzijn met elkaar is wat hen en ons allen trekt. Zeker als je in je latere leven als koorleden het nodige persoonlijk te verwerken krijgt. Maar wat ik wel zeker weet, is dat ze met hun derde zingende zus er wekelijks zijn en we altijd op ze kunnen bouwen. Wij zijn in Cantemus dan ook heel blij met deze trouwe leden en hopen nog lange tijd op hun aanwezigheid te kunnen rekenen.”

En de vierde, o zo trotse zus, die zat in de voorste kerkbank en zette haar dank ook om met een klaterend applaus net als alle andere kerkgangers. Foto’s van deze huldiging vindt u op de website www.joannesdedoper.nl in de rubriek ‘Fotogalerij’.