Denkend aan vroeger… in de aanloop naar Kerstmis

Eind november, zeker voor de vele winkeliers, begint de aanloop naar Kerstmis met de verkoop van allerlei zaken die met de kerstdagen te maken hebben om de sfeer in en om het huis te vergroten. Wij vieren immers met Kerstmis toch ook het feest van de geboorte van onze verlosser. We lezen de verhalen en horen in de lezingen en uit het evangelie in de vieringen vanaf het begin van de advent hoe het allemaal gegaan is, en wat eraan vooraf is gegaan. In die tijd was het Palestina van toen een veroverd gebied dat bij het Romeinse rijk was ingelijfd. Maar hoe zat het toen met de afstanden tussen al die plaatsen wetende dat een ezel, paard of de ‘benenwagen’ toen ruim tweeduizend jaar geleden dé vervoersmiddelen waren, ook in de ruige gebiedsdelen?

We hebben het nu dan ook over het begin van onze jaartelling. En we hebben het over een gebied dat zich uitstrekte tot wat nu Jordanië, Israël en een gedeelte van Syrië omvat. De Romeinen stelden in die jaren ook de vorsten aan zoals bijvoorbeeld Herodes de Grote (73 voor Christus – 4 voor Christus) die ook een paleis in Jeruzalem had. Wie kent niet de magistrale invulling van zijn rol in de musical ‘Jesus Christ Superstar’? Hij was ook de man die onder keizer Augustus (63 voor Christus – 14 na Christus) de volkstelling uitschreef, met alle gevolgen van dien voor de bevolking. Zij moesten allen naar de stad van hun voorvaderen,  dus ook Jozef en Maria. Zij  moesten naar de stad van koning  David en dat was  Bethlehem. Hoe zou dat gegaan zijn in die tijd? Stel je voor, geen openbaar vervoer, vele slechte rotsachtige- en zandwegen en misschien hier en daar een herberg om even te verpozen.

Mijn atlassen roepen bijbelse vragen op!

Als liefhebber van atlassen ben ik eens in een speciale atlas gedoken met daarin de kaarten van het toenmalige gebied waar eerst Jozef en Maria en later Jezus tijdens zijn leven  heeft rondgelopen, samen met zijn leerlingen. Het is toch een heel aardig uitgestrekt gebied, als ik het zo zeg. Maar dan krijgen Jozef en Maria opeens in die jaren de opdracht om naar de stad van David te gaan. Ik had altijd geen idee hoe de afstanden waren, bijvoorbeeld tussen Jeruzalem en Nazareth of tussen Jeruzalem en Bethlehem. Nergens in de bijbel kunnen we  in alle verhalen ook vinden hoe ver deze bijbelse zeer bekende plekken uit elkaar lagen. Daarom in één van mijn laatste bijdragen van ‘Denkend aan vroeger…’ in de aanloop naar Kerstmis hier de afstandsfeiten.

Hoever was het wandelen met de ezel aan de hand?

Wat te denken van het plaatsje Nazareth? Het ligt 130 km ten noorden van Jeruzalem en Bethlehem ligt een 25 km ten zuiden  van Jeruzalem. Op deze kaart uit mijn speciale atlas werd ook aangegeven waar de andere volkeren uit Palestina in die tijd woonden, zoals er o.a. zijn de Filistijnen, de Feniciërs en de Samaritanen. Ook zijn er op deze kaart veel bekende streken en steden uit bijbelverhalen en de verhalen uit het Nieuwe Testament terug te vinden. Zoals er bijvoorbeeld zijn het meer van Galilea, de rivier de Jordaan, het plaatsje Emmaus en de berg Tabor en zeker nog veel meer stadjes en dorpen die in bijbelverhalen wel een keer werden benoemd.

Waarom zijn er geen echte reisverhalen in de bijbel te lezen?

Maar nu komt het, Maria en Jozef moesten voor de volkstelling van Nazareth naar Bethlehem lopen en dat was ongeveer 150 km. Stelt u zich eens voor Maria, hoogzwanger met als enig vervoersmiddel een ezel, samen met haar Jozef op weg naar Bethlehem. Hoelang zouden ze daar over gelopen hebben? De bijbelverhalen hebben daar geen reisverslag van bijgehouden hoe vreemd het ook klinkt. Dan de geboorte van Jezus in die primitieve stal bij de herberg.  En  later, toen de drie koningen na het aanbieden van hun geschenken van goud, wierook en de mirre weer vertrokken waren met hun kamelen en bedienden, moesten Jozef en Maria nog eens richting Egypte. Dat was nog veel verder weg en dwars door de Sinaï-woestijn zo’n 350 kilometer met de ezel aan de hand. Hoelang zouden ze daar wel niet over gedaan hebben, onder welke omstandigheden, iets wat nergens in de bijbel wordt beschreven? Ook moesten ze later vanuit Egypte weer terug naar Jeruzalem voor de opdracht van het kindje Jezus in de tempel in Jeruzalem.
En het klinkt gek, maar hoelang en waar ze in Egypte zijn geweest, dat  is ook nergens terug te lezen of bekend geworden. Dus er is nog veel om over na te denken, en zeker misschien wel om uit te pluizen door de heren en dames historici. Tot zover dit verhaal van de H. Familie die het in het begin niet echt gemakkelijk heeft gehad met al dat gereis onder die zware omstandigheden. Ik wens u alvast namens de evenementencommissie bij deze een hele goede en mooie kerstdagen toe.

Richard Hulmer

Denkend aan vroeger… leest u ook mee?

Op deze maandag 20 december verscheen hierboven deze aflevering over de afstanden van bijbelse plaatsen zoals Richard Hulmer ze ontdekte in zijn speciale atlassen. Het kerstverhaal,  wat de lezers natuurlijk inhoudelijk kennen, krijgt zo nog een hele andere laag. We zijn nu bijna aan het einde van deze serie historische verhalen over onze parochiekern, dus de lezers hoeven geen copy of foto’s meer aan te leveren want 3 januari 2022 verschijnt de laatste aflevering van de hand van Hulmer. Komende vrijdag 24 december verschijnt deze aflevering natuurlijk ook in onze digitale nieuwsbrief. 
Hij zal met deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’, en later ook nog zeker met de laatste  twee bijdragen, elke maandag op deze website over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers, oudere parochianen en koren, zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochie(kern) we altijd met elkaar zijn geweest en blijven in alle jaren.
Maandag 27 december plaatst Hulmer een schitterende aflevering op deze website. Het gaat dan over ‘Kunst in de kerk’ want wat ziet u als kerkganger bij de vieringen mogelijk wekelijks over het hoofd? Of waar kent u het historische verhaal niet van? Laat u verrassen komende week in deze laatste inhoudelijke aflevering van deze serie.  
Middels deze twee laatste wekelijkse afleveringen beleven we zo het 175-jarig jubileum van onze parochie(kern). En we gaan zo met elkaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet!
Ik kan u ook verklappen dat we met de evenementencommissie de mogelijkheden onderzoeken van een uit te geven boekje met de bundeling van deze 52 wekelijkse afleveringen van deze serie om het gratis beschikbaar te stellen aan de parochianen. We houden u op de hoogte. Wat zou u ervan vinden als dat gaat lukken? Waar we als commissie het jubileumjaar 2021 zijn gestart met de uitgave van de jubileumkalender, kunnen we dit jubileumjaar mogelijk afsluiten met deze gebundelde uitgave. Wordt vervolgd!

Namens de evenementencommissie,

Gerard Bol.