Update 123: Livestream vanuit Wassenaar zondag 12 december om 9.30 uur

De parochiële livestream van zondag 12 december op de derde zondag van de advent komt om 9.30 uur weer uit de St. Willibrordus van Wassenaar.
De voorganger in deze eucharistieviering is pastor van Vliet en de muzikale medewerking komt van ‘Cantores Magnificat’. U kunt natuurlijk ook meedoen met de gewone collecte en de bisschoppelijke adventsactie via de Givt-app.
De livestream is voor ieder te volgen via deze link: https://youtu.be/8RRhH1u8A0Y.

De ‘gewone’ collecte is bestemd voor…
De ‘gewone’ collecte in de hierboven genoemde viering is bestemd voor de ‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in elke parochiekern anders worden ingevuld. Ook benieuwd wat dan de speciale bestemming is voor onze parochiekern in Katwijk? We gaan het horen.
U kunt zich dus ook bij deze viering, thuis kijkend en luisterend naar de livestream vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze collecte voor onze eigen Katwijkse parochiekern.
Zeker met de door de bisschoppen aangekondigde maatregelen blijft de collecte verlopen zoals in de gehele coronaperiode tot op heden, dus via de Givt-app en de ton achterin de kerk bij het verlaten van de viering. U doet toch ook nu nog mee? Dat geldt natuurlijk ook nog voor de doelen van de bisschoppelijke adventsactie waarvoor u kunt geven.


Bisschoppelijk adventsactie 2021…een gezonde start voor moeder en kind!

Naast projecten voor moeders en kinderen in Zimbabwe, El Salvador en de Gazastrook besteden we dit weekend bijzondere aandacht aan het deelproject ‘Verbeteren van de geboortezorg in het Afrikaanse Somalië’.
Dit jaar steunt de adventsactie steunt de geboortezorg op plekken waar de nood hoog is. Zo ook in Somalië bijvoorbeeld, waar één op de achttien vrouwen de bevalling niet overleeft en één op de zeven kinderen binnen de eerste vijf jaar overlijdt. In verreweg de meeste gevallen had een dokter goed kunnen ingrijpen. Maar die is er meestal niet.
Hoe krijg je professionele verloskundigen naar het afgelegen binnenland van Somalië? En hoe krijg je vrouwen vervolgens naar de dokter, ook als dat ingaat tegen hun gebruiken? Adventsactie steunt een geweldig initiatief. Traditionele lokale vroedvrouwen leren de medische basics voor een veilige bevalling. Nu zorgen zij voor vrouwen en kinderen die we anders nooit hadden kunnen bereiken.
Meer informatie vindt u in De Augustinus van november en december, op de poster en informatiefolders achter in de kerk en natuurlijk op www.adventsactie.nl.
Helpt u mee? U kunt uw gift doneren in de olifant achterin de kerk, overmaken met de Givt-app tot en met tweede kerstdag of overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag. De werkgroep MOV van de parochie van de H. Augustinus beveelt u deze adventsactie meer dan van harte aan.

Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt dus ook mee blijven doen met deze digitale collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven.
Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen deze ‘gewone’ collecte, heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift!
De webredactie