Update 125: Verdere aanscherping coronamaatregelen vanaf 19 december

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur in alle kerken tot nader order nog slechts maximaal vijftig kerkgangers aanwezig mogen zijn, exclusief de functionarissen.
En de kerkgangers moeten hiervoor altijd reserveren. 

Deze lockdown is zeer ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.

Reserveren en koorzang

Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem en alle bestaande maatregelen blijven verder van kracht. Dat geldt dus voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen in het kerkgebouw en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en het thuisblijven bij klachten. Wij vragen u met klem bij elke viering de mogelijke aanwijzingen van de garde te volgen. Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen vanaf maandag 20 december in alle vieringen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers op anderhalve meter van elkaar. Over volkszang wordt verder niets geschreven.

Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Uitvaarten mogen, met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan, vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal vijftig aanwezigen. Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enz. plaatsvinden. Wanneer de kerken worden opgesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

Hoe kunt u ook alweer reserveren voor onze vieringen?

Reserveren vooraf is dus vanaf maandag 20 december verplicht bij alle vieringen. Stuur maar een mailtje naar joannesdedoper.katwijk@casema.nl en geef het aantal bezoekers aan zo ook of u uit één bubbel komt. Aanmelden kan ook via de website www.,joannesdedoper.nl en via de knop ‘Vieringen’ kunt u zich bij de gewenste viering aanmelden. Er vindt altijd na een reservering op enig moment een terugkoppeling plaats vanuit het parochiekernsecretariaat.    

Vier Kerstmis… ook thuis!

De oproep van de bisschoppen om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de huidige omstandigheden nog belangrijker. Er kunnen immers veel minder mensen terecht bij de kerstvieringen dan eerder werd gehoopt. Voor iedereen die geen plek meer kan reserveren dé tip om thuis mee te vieren. Veel parochies verzorgen een livestream en op NPO2 worden ook kerstvieringen uitgezonden. Ga om thuis Kerstmis mee te kunnen vieren naar www.vierkerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Deze verschijnt komende woensdag op deze site.

Doe mee, vier Kerstmis!

De webredactie

(Bron: Bericht van de bisschoppen van 20 december)