Kerkbalansfolder, Katwijk, kwaliteit… de drie ‘K’s’ van ons bisdom

Dat wat we in onze Katwijkse parochiekern doen in het bisdom Rotterdam in positieve zin nooit onopgemerkt blijft, zagen we ook in hun digitale nieuwsbrief deze week. Astrid van der Valk werd daar bevraagd over onze ervaringen met de lokale kerkbalansfolder. Deze mogelijkheid werd aangeboden door het Actie Kerkbalans Servicecentrum van het bisdom Rotterdam. Ad Sosef is daar de initiator waar alle parochies met al hun vragen over deze jaarlijkse actie terechtkunnen. En wat vindt u van onze lokale folder? Zie hier onder het interview wat in de bisdommelijke nieuwsbrief te lezen was.

Het diocesane Actie Kerkbalans Servicecentrum
ondersteunt parochies bij het maken van een eigen Kerkbalansfolder.

Astrd van der Valk (Foto: Emy Jansons)

Wat hebben de St. Barnabas in Haastrecht, de H. Bartholomeus in Schoonhoven en parochiekern H. Joannes de Doper van de H. Augustinus in Katwijk met elkaar gemeen? Ze hebben alle drie via het bisdom een folder voor Kerkbalans 2022 laten maken met hulp van coördinator Astrid van der Valk. De parochiebestuurster wilde graag eens een verfrissende blik op de communicatie rondom de jaarlijkse actie en ging daarom op het aanbod van het bisdom in om de Kerkbalansfolder via het Kerkbalans Servicecentrum te laten maken.

“Het scheelde ons enorm veel werk”, blikt Van der Valk terug nu de folders bij de parochianen thuis zijn bezorgd. “Voorheen maakten we bijvoorbeeld in Katwijk allemaal brieven per doelgroep. Dus voor ouderen, jongeren, enzovoorts, brieven die we zelf op naam ook moesten uitprinten en op wijk uit sorteren. Nu hoefden we alleen ons materiaal op te sturen en te beoordelen wat we van het resultaat vonden.”

Het meeste werk ging dan volgens Van der Valk ook zitten in het verzamelen van foto’s in een goede resolutie. “Maar alsnog ging dat in Katwijk vlot, want we houden elk jaar een pr-map bij voor onder andere de Actie Kerkbalans.”

De drie parochies kozen voor een lokale folder met veel beeldmateriaal, zodat parochianen gezichten herkennen. “We hopen dat ze zich daardoor meer thuis voelen en denken: ‘ja, daar wil ik bij horen, dáár kan ik mijn geloof vieren en is er een mogelijkheid tot troost en hulp’.”

De ondersteuning op het gebied van inhoud en vormgeving is de parochies goed bevallen. “Bij de meet & greet in het najaar van 2021, waar de nieuwe werkwijze met de folders werd uitgelegd, werden wij meteen enthousiast. Je próéfde ook echt het enthousiasme. Er werd door het bisdom snel gereageerd op onze inbreng, je kreeg niet het idee dat je aanvraag in een black box terecht was gekomen. De kosten van het drukwerk in kleur waren ook zeer voordelig én de gehele service was gratis.”

Ook de enkele sceptische vrijwilligers in de parochies zijn om, nu ze de folder hebben gezien, zegt Van der Valk. De enveloppen werden in Haastrecht/Schoonhoven onder het genot van koffie en broodjes met de folders gevuld en in Katwijk werden de folders in feestelijke gouden enveloppen gestoken en bij de mensen bezorgd. “Het is natuurlijk nu nog niet meetbaar wat dit oplevert. Maar wij zijn positief en doen volgend jaar gewoon weer mee.”