Meten is weten… hoe was het kerkbezoek in 2021?

Na aanvang van elke viering ziet u ze zachtjes lopen langs de kerkbanken, licht mompelend alle kerkgangers en functionarissen tellende, de leden van de garde. Want het is belangrijk om als parochiekern te weten hoeveel bezoekers er bij de meest uiteenlopende vieringen aanwezig zijn geweest. Zijn er conclusies te trekken n.a.v. het aantal bezoekers? Wat betekenen deze getallen door het jaar heen? Is er een tendens waarneembaar in vergelijking met eerdere jaren waar er ook geteld is? Astrid van der Valk van de garde heeft in dit document de getallen van het kerkbezoek over 2021 op een rijtje gezet en voorzichtig enige conclusies getrokken.

Natuurlijk zijn de getallen van het kerkbezoek in de jaren 2020 en 2021 grotendeels bepaald door de coronamaatregelen doordat er in bepaalde periodes geen of een beperkt aantal kerkgangers kon worden toegelaten bij de verschillende vieringen. Maar ook al is het aantal vieringen en kerkgangers aanmerkelijk minder dan in de jaren van 2019 en eerder, het is toch goed om te tellen en alles vast te leggen. We plaatsen het overzicht ‘Kerkbezoek 2021’ daarom hier zodat u er, als medeparochiaan met belangstelling voor getallen, naar kunt kijken en uw gedachten hierover kunt vormen.

Wie ontvangt deze tellingen en dan…?

Van der Valk stuurt daarom na afloop van elk kalenderjaar deze getallen van het kerkbezoek door naar het pastoraal team, de pastoraatgroep en de beheercommissie namens de garde. Van der Valk: ,,Natuurlijk stuur ik het na afloop ook door naar mijn collega’s van de garde zodat zij ook kunnen lezen waarom ze elke viering zachtjes langs de kerkbanken lopen om ‘de koppen’ in de kerkbanken te tellen. Waarom al deze groepen mijn jaarlijks teloverzicht ontvangen? Meten is weten dus… we gaan ook voor 2022 weer tellende door dit kalenderjaar heen!”    

Namens de webredactie, Gerard Bol