Oecumene in het licht in Katwijkse r.-k kerk

‘Licht in het duister’ is het landelijke thema van de Week van gebed voor de eenheid van de Christenen in de oecumenische viering van woord en gebed van de parochiekern H. Joannes de Doper met de Hervormde Gemeente De Rank in Katwijk. Zondag 23 januari om 9.30 uur vieren in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn deze geloofsgemeenschappen samen het slot van deze Week van gebed. Dat is van oudsher zeker al een mooie traditie in Katwijk. De livestream van deze viering, er mogen maar vijftig kerkgangers aanwezig zijn door de coronamaatregelen, is te volgen via de link: https://joannesdedoperkatwijk.nl/live2.

In deze oecumenische viering zullen ds. Padmos van De Rank en diaken Winnubst van de parochie H. Augustinus, waar Katwijk deel van uitmaakt, voorgaan. Vier leden van het koor Cantemus o.l.v. dirigent / organist Niek van der Meij zullen de muzikale ondersteuning verzorgen.

Stichting Leergeld… elk kind telt mee!

Speciale aandacht wordt er na afloop gevraagd voor de deurcollecte voor de ‘Stichting leergeld’. Vanuit huis kunt u natuurlijk ook meedoen middels de Givt-app. Deze stichting heeft namelijk maar één belangrijk doel, ‘Elk kind doet mee’. Leergeld richt zich op kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit Zuid-Hollandse minimagezinnen en biedt hen kansen om te participeren in binnen- en buitenschoolse activiteiten. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur ‘leergeld’ voor gaat betalen.
Voor veel kinderen is de hulp van onze stichting het laatste vangnet, welke een groot verschil kan maken in hun toekomst. Een 168.000 Zuid-Hollandse kinderen leven in armoede en door het coronavirus zal dit aantal zeker verder stijgen.
Voor meer informatie over deze stichting zie de link: https://www.elkkinddoetmee.nl/katwijk/

Week van gebed voor de eenheid

Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met dit initiatief dat al 175 jaar bestaat. Zondag 23 januari, wilt u dan ook het licht in de duisternis meebeleven? Aanmelden voor deze viering kan bij het parochiekernsecretariaat (joannesdedoper.katwijk@casema.nl) of via de website (www.joannesdedoper.nl) middels de knop ‘Vieringen’. U bent meer dan van harte welkom, maar u kunt ook thuis middels de livestream het licht meebeleven.