Update 130: Versoepeling coronamaatregelen met ingang van 26 januari

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw, de zgn. anderhalve meter capaciteit. Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk. Uit een recent onderzoek van de Actie Kerkbalans blijkt namelijk dat kerkgangers na twee jaar coronamaatregelen met name het samenkomen en vieren in de kerk het meeste missen. De bisschoppen zijn verheugd dat gelovigen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacramenten te vieren.

‘Zingen is dubbel bidden’

Onze Augustinus zei het al vroeger, mogelijk met iets andere woorden, dus er mag ook weer door koren worden gezongen. Zo ook de volkszang mag weer luid en duidelijk klinken in onze kerk.  Want ook het samen zingen, zeker door de koren, wordt door kerkgangers zeer gemist blijkt uit het onderzoek van Actie Kerkbalans. Samenzang is ook toegestaan en koren mogen vanaf woensdag 26 januari dus weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in de alom bekende zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid o.a. met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van achttien jaar en ouder.

Welke versoepelingen kunnen we verder noteren?

  • Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Dat kan bij het parochiekernsecretariaat door een e-mail te sturen naar joannesdedoper.katwijk@casema.nl, of via de knop ‘Vieringen’ op onze website www.joannesdedoper.nl waar u zich kunt aanmelden.
    Hou de digitale nieuwsbrief in de gaten hoe we in de Katwijkse parochiekern hiermee omgaan.
  • Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt door de bisschoppen nog dringend afgeraden. Hou de digitale nieuwsbrief en de website dus goed in de gaten. Daar wordt gemeld als we het in onze parochiekern op enig moment anders gaan invullen.
  • De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van de gezondheid blijven gelden, d.w.z. thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. Als u zit, kunt u deze natuurlijk afdoen, zingt en spreekt ook niet zo lekker.
  • De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucharistisch pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of FFP2- masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing, het gebruik van een eigen corporale, van kracht.
  • Naast vieringen zijn, met inachtneming van alle basismaatregelen, ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.

Mogelijke lokale toelichting op deze versoepelingen kunt u vrijdag 28 januari in de digitale nieuwsbrief verwachten en die plaatsen we natuurlijk ook door naar deze website. En ze worden ook zeker bij de mededelingen in de vieringen opgenomen.

(Bron: Bisdom Rotterdam, 26 januari 2022)

De webredactie