Waarom vandaag geven voor onze kerk in Katwijk van morgen?

Zaterdag 15 januari luidde Anneke van der Valk, coördinator van de werkgroep Actie Kerkbalans, om 13.00 uur de feestklokken van onze kerk. Het inluidmoment van de traditionele Actie Kerkbalans van 15 t/m 29 januari werd hiermee in de gehele gemeente hoorbaar. Maar ook zichtbaar, want in het portaal van ons kerkgebouw kwamen de lopers hun pakketje met de te bezorgen enveloppen ophalen. En na ontvangst werden ze op de loper ook nog op de kiek gezet. Hier ziet u alle foto’s. Maar waarom is deze actie ook in 2022 zo belangrijk voor onze parochiekern? Lees hieronder gerust verder!

Van der Valk: ,,We hebben voor dit jaar een eigen, unieke lokale kerkbalansfolder gemaakt op basis van een aangeleverd format van het bisdom Rotterdam. In die folder is te lezen dat er meer informatie te bekijken is, zo ook de begroting 2022, op deze website. Hier kunt u deze begroting aanklikken en lezen en heeft u de kerkbalansfolder nog niet gezien? Klik deze folder hier maar aan en bekijk de eigen unieke foto’s en uitnodigende teksten van jong en oud(er)!” 

‘We mogen trots zijn op elkaar’

Deze uitspraak van Van der Valk werd in de viering van zondag 16 januari ondersteund door voorganger pastoor Franken. Hij vroeg een warm applaus aan de 56 kerkgangers voor al die vrijwilligers die zich ook dit jaar weer inzetten om deze jaarlijkse actie te laten slagen. ‘Maar natuurlijk ook een applaus voor jezelf’, zou ‘Mijnheer Kaktus’ vroeger op televisie zeggen. Want met elkaar werd er in 2021 € 85.265,- bijeengebracht voor de Actie Kerkbalans. De opbrengst van € 86.402 in 2020 komt voort uit een extra actie halverwege dat coronajaar.
In de begroting 2022 kunt u lezen dat voor dit jaar de toezegging van 2021, ter hoogte van € 80.000,-, is overgenomen en begroot als opbrengst voor de Actie Kerkbalans.
En toch vertoont deze parochiekernbegroting een tekort van € 11.110,-.
,,Een extra motivatie om sowieso deel te nemen en om ook weer met een optimistische blik naar de hoogte van uw bijdrage te kijken? Met de werkgroepleden gaan we na 29 januari alles inventariseren om zo spoedig mogelijk de eerste thermometer van de actie 2022 te kunnen tonen. Wist u trouwens ook dat u op het toezeggingsformulier kunt aangeven om bij de actie in 2023 digitaal deel te nemen? O zo handig, en zeker de moeite waard om over na te denken”, aldus de immer enthousiaste coördinator.

Ad Sosef neemt namens het bisdom Rotterdam zijn pet af voor…   

Sosef: ,,Door de bestaande coronamaatregelen en de zorgwekkende situatie rondom de huidige verspreiding van het huidige virus zijn vele startmomenten van de Actie Kerkbalans dit weekend geannuleerd.  Voor het resultaat van de getroffen voorbereidingen zullen we helaas moeten wachten tot volgend jaar. Graag willen wij als ‘Actie Kerkbalans Service’ toch even stil staan bij het vele werk dat inmiddels door u gedaan is en gedurende de komende weken nog gedaan moet worden om de Actie Kerkbalans 2022 weer een succes te laten worden. Ik verwijs u daarom graag naar onderstaande link van de website van ons bisdom,  waarin o.a. een video voor u is opgenomen. Dank voor al uw inzet om deze actie dit jaar tot een succes te laten worden. En klik nu gerust deze link maar aan!”