Wat zijn (jo)uw wensen / voornemens voor onze parochiekern voor 2022?

Met deze vijfde dag van het nieuwe jaar 2022, went het al bij u deze tweetjes, zouden we normaal middenin de nieuwjaarsrecepties en –toespraken zitten. Talloze handen zouden worden geschud, knuffels worden uitgedeeld en ‘ik wens je al het nodige’ zou ontelbare keren een mond verlaten bij dit soort gelegenheden. Maar voor het tweede achtereenvolgende jaar zullen organisaties er een streep door hebben gezet of iets online hebben geregeld met een live- of videoboodschap. Ook in onze parochiekern is daarom het traditionele nieuwjaarmoment met ‘koffie plus’ na de zondagviering 2 januari gecanceld. Maar (jo)uw wens / voornemen voor onze parochiekern willen we graag lezen en delen met alle mede-parochianen.

‘Ik wens onze parochiekern een record opbrengst bij de Actie Kerkbalans 2022 toe!’ ‘Mijn voornemen is om dit jaar minstens twintig uur beschikbaar te stellen aan vrijwilligerswerk voor deze kerk waar ik om geef’ ‘Mijn wens is dat als je thuis zit en een viering volgt je door de voorganger er nog meer bij betrokken wordt.’ ‘Mijn voornemen is om elke week één kaartje te sturen of een belletje te plegen naar een parochiaan die het kan gebruiken’. Zomaar wat wensen / voornemens voor onze parochiekern die anders 2 januari uitgesproken zouden kunnen worden bij ons nieuwjaarmoment. De drie koningen namen goud, wierook en mirre mee naar de kerststal. Welke wens, welk voornemen neem jij / neemt u mee voor (jo)uw parochiekern?   

Doen jullie mee?

Daarom aan iedereen de vraag om mee te doen en (jo)uw wens / voornemen voor onze parochiekern voor dit kalenderjaar aan het papier toe te vertrouwen en in een envelop met eropde titel ‘wens / voornemen’ in de brievenbus van de pastorie te deponeren. Maar u kan het ook sturen naar het bekende e-mailadres joannesdedoper.katwijk@casema.nl. Inleveren kan t/m woensdag 12 januari en de reacties worden vrijdag 14 januari in de uitgave van de digitale nieuwsbrief opgenomen en doorgeplaatst op de website. Heeft u / heb jij er ook een passende illustratie bij? Stuur maar mee. En als (jo)uw wens / voornemen anoniem moet blijven qua bedenker, dat kan. Geef het dan ook maar duidelijk aan!
Ook al troffen we elkander dus niet op zondag 2 januari na de viering voor ‘al het nodige’. Op deze manier kunnen we toch de verbinding zoeken met elkaar en.. vinden! We wensen (jo)u in ieder geval een jaar 2022 toe vol creativiteit, gezondheid, inspiratie, geluk en verbinding!

Namens de webredactie,

Gerard Bol.