CO2-meters voor kerkelijke gebouwen… ze komen er aan!

Een goed geventileerde ruimte maakt de kans op verspreiding van ziektekiemen die luchtweginfecties veroorzaken, waaronder het coronavirus, aanzienlijk kleiner. Het Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken heeft alle parochiebesturen in het bisdom Rotterdam een brief gestuurd met het aanbod van een gezamenlijke inkoop van CO2-meters. De overheid en het RIVM zijn er duidelijk over dat een goed geventileerde ruimte zorgt voor een gezonder binnenklimaat. Vanuit de Rijksoverheid is op dit moment de boodschap duidelijk ‘Meer aandacht voor goed ventileren’.

Wat houdt dit nu eigenlijk in?

  • Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon.
  • Zet ramen op een kier.
  • Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstemming van mechanische ventilatie.
  • Beperk het aantal mensen in een ruimte.
  • Gebruik een CO2-meter als die in de ruimte aanwezig is.

Advies Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken en aanbod voor collectieve inkoop

Het Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken adviseert parochies naar aanleiding van vragen over hoe om te gaan met het punt van de CO2-meters om een CO2-meter aan te schaffen met geheugen en in te stellen alarmwaarden. Hierover is informatie verzonden aan de parochiebesturen in het bisdom Rotterdam.

Aanbevolen wordt om op strategische plaatsen een CO2-meter te plaatsen. Het aantal CO2-meters dat een parochie nodig heeft, is afhankelijk van de vorm en afmetingen van de kerkelijke ruimte(s). Naast kerkruimtes kan ook gedacht worden aan een bijeenkomstruimte of vergaderruimte in bijvoorbeeld de pastorie.

Parochies kunnen de CO2-meters zelf aanschaffen. Het Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken gaat ook na of er interesse is in een gezamenlijke inkoop in verband met een mogelijke prijsreductie. Parochies die interesse hebben in gezamenlijke inkoop om zo kosten te besparen, kunnen reageren tot 16 februari.

Noot van de webredactie:

We zullen door de technische commissie van de beheercommissie hier wel verder over worden geïnformeerd. Ook in het primair onderwijs, waar normaliter bij een verbouwing of nieuwbouw van scholen nauwelijks aandacht was voor ventilatie, worden deze CO2-meters nu geplaatst in de lokalen gemeenschapsruimtes. Alleen de grote vraag is en blijft: ,,Wat gaan besturen doen als blijkt dat de CO2-meters structureel verkeerde waardes melden?” We gaan het beleven.  

(Bron: Digitale nieuwsbrief van het bisdom Rotterdam vrijdag 4 februari 2022)