Doorstart voor de bloemen voor de paus

Mede door de hartverwarmende reacties die we kregen op onze berichten over de doorstart van de bloemen voor de paus, kunnen we dit jaar de bloemenpracht weer aanbieden. We hebben een nieuwe hoofdarrangeur, we kunnen rekenen op bestaande en nieuwe sponsors, en de vervoerder en vele tuinders die ook in het verleden betrokken waren, doen mee. En natuurlijk allemaal belangeloos. Ook mogen we weer rekenen op vrijwilligers die de bloemenpracht op het Pietersplein realiseren.
,,Deze saamhorigheid voor de Nederlandse bloemenpracht is geweldig om te ervaren”, aldus Antoine Bodar, rector van de Friezenkerk.

Besprekingen verlopen positief

De besprekingen met het Vaticaan over de praktische vormgeving zijn in volle gang. Zo spraken de nieuwe hoofdarrangeur en een delegatie van de Friezenkerk en het bisdom Rotterdam afgelopen zaterdag met het Vaticaan over alle praktische zaken. Natuurlijk moet het Vaticaan nog wel een definitief besluit nemen, rekening houdend met het verloop van de Corona pandemie.

Doet u mee?

Uw bijdrage blijft natuurlijk zeer welkom, ook met het oog op de toekomst!
Dat kan op: rekeningnummer NL05 INGB 0008 3459 07, ten name van R.K. Instelling Friezenkerk te  Rome, onder vermelding van ‘Bloemenpracht Rome’.

(Bron: Bericht op de Facebookpagina van de Friezenkerk in Rome).