Thuis live meeluisteren of –kijken maar ook later… ja natuurlijk!

Met alle versoepelingen is het nu weer mogelijk om binnen de gestelde anderhalve meter deel te nemen aan de vieringen in onze parochiekern. Maar er zijn ook parochianen die dat niet meer kunnen door uiteenlopende omstandigheden, gelukkig zijn er ook altijd nog medeparochianen die in andere gevallen kunnen rijden. Het kan echter ook zijn dat u een viering om andere redenen niet kon bijwonen. Dat is nu (nog) tot vier weken na de viering mogelijk. Maar hoe zat het ook alweer met het live kijken / luisteren of het terug kijken / luisteren via onze website www.joannesdedoper.nl? Lees hieronder snel hoe ‘het werkt’.    

Live luisteren en / of kijken?

Is het een gewone viering vanuit onze kerk, ga dan op genoemde website naar ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ en klik dit aan. U kan dan meeluisteren en de beamerpresentatie krijgt u ook in beeld.
Is het een parochiële livestream uit Katwijk of één van de andere kernen, ga dan op genoemde website naar ‘Parochiële livestream uitzending’ en klik dit aan. U kunt dan alles meekijken.
En u kunt natuurlijk thuis vanuit de stoel ook altijd meedoen met de collecte(s) middels de Givt-app.

Terug luisteren en / of kijken?

Is het een gewone viering vanuit onze kerk, ga dan op genoemde website naar ‘Beamer Uitzending Gemist’ en klik dit aan. Alle vieringen uit Katwijk van de laatste vier weken worden hier bewaard. U kan dan meeluisteren en de beamerpresentatie krijgt u ook in beeld. Let op! De meest recente viering komt u onderaan de lijst tegen, dus dan even naar beneden scrollen. 
Is het een parochiële livestream uit Katwijk of één van de andere kernen, ga dan op genoemde website naar ‘Parochiële stream uitzending gemist’ en klik de livestream aan die u wilt terugkijken. Ook hier worden de vieringen van de laatste vier weken bewaard.
En u kunt natuurlijk thuis vanuit de stoel ook altijd meedoen met de collecte(s) middels de Givt-app.   

Vier weken bewaartijd van de opnames… hoe zit dat eigenlijk?

In het kader van de privacyregelingen (de alom bekende AVG) heeft het bisdom Rotterdam aangegeven dat de livestreams, met beelden dus, maar een beperkte periode mogen worden bewaard op de websites van de parochie en de parochiekernen. Het parochiebestuur van de H. Augustinus heeft oktober 2021 in haar privacyreglement laten vastleggen dat de bewaartijd op de website maar maximaal vier weken mag zijn.
Daar is door diverse vrijwilligers op gereageerd en er zijn ook vragen over gesteld aan de beheercommissie en het parochiebestuur over de achtergrond van deze keuze. Zo is er ook de vraag gesteld waarom de termijn niet naar één jaar kan worden verlengd. Denk alleen maar aan nabestaanden die een keer de uitvaartdienst op hun gemak willen terug bekijken of… noem zelf maar andere redenen voor een mogelijke verlenging van de huidige bewaartijd. Zodra we antwoorden op deze vraag vernemen, zullen deze hier en in de digitale nieuwsbrief met alle medeparochianen worden gedeeld.   

Zo kunt u ook terugkijken en / of terugluisteren!

Wanneer u de uitzending van de viering niet meer kan terugkijken / luisteren via de website door de nog gehanteerde bewaartermijn van vier weken, bestaat de mogelijkheid om via het parochiekernsecretariaat (joannesdedoper.katwijk@casema.nl / 071-4029402)  alsnog een aanvraag te doen voor het bekijken / beluisteren.
U krijgt dan via de e-mail een link naar de desbetreffende uitzending. Deze link is dan een vastgestelde periode geldig en in die periode kunt u de uitzending van de viering alsnog bekijken of beluisteren, zo ook downloaden.

De webredactie