Tien punten uit het landelijke onderzoek van Actie Kerkbalans

In de actieperiode van de Actie Kerkbalans, van zaterdag 15 t/m 29 januari, presenteerde de landelijke organisatie op vrijdag 21 januari een onderzoeksrapport met interessante uitkomsten. Het onderzoek, dat werd verricht door Citisens in opdracht van Actie Kerkbalans, bestond uit een vragenlijst met vier onderdelen over ‘geven’, ‘de kerk van vandaag’, ‘de kerk van de toekomst’ en ‘bekendheid van de Actie Kerkbalans’. De slogan van de Actie Kerkbalans 2022 is ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’. Actie Kerkbalans benadrukt wat de waarde is van de Kerk en waarom geven belangrijk is. Mooi om te lezen in het onderzoek is dat bijna alle kerkleden aangeven dat ze de Actie Kerkbalans kennen.

Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwervingsactie van kerken in Nederland. De Rooms-Katholieke Kerk, Oud-Katholieke Kerk, Protestantse Kerk in Nederland en de Evangelische Broedergemeente roepen elk jaar gezamenlijk leden op om bij te dragen aan hun kerk. In het bisdom Rotterdam worden parochies ondersteund door het diocesane Actie Kerkbalans Servicecentrum o.l.v. de immer enthousiaste en creatief denkende Ad Sosef.

Tien punten uit het onderzoek

  1. Het totaal aantal respondenten bij dit onderzoek was 1.997. Van de invullers was 48% katholiek en 52% protestant.
  2. Van de kerkleden geeft ruim driekwart (79%) geld aan de kerk.
  3. De kerkleden geven het liefst voor onderhoud van het gebouw en loon van personen in dienst.
  4. Gevraagd, vanwege corona, naar de bereidheid om te geven voor aanschaf en onderhoud van techniek geven twee op de vijf kerkgangers aan hier geld voor te willen geven.
  5. Als het gaat om de betekenis van de kerk, kiezen respondenten het vaakst voor ‘de kerk is voor mij een plek waar ik mijn geloof met anderen kan delen’.
  6. Inzoomend op de katholieke respondenten komt echter op de eerste plaats: ‘De kerk is voor mij een plek waar we samen de sacramenten vieren’. Met op een gedeelde tweede plaats ‘…waar ik mijn geloof kan delen met anderen’ en ‘…waar we er zijn voor elkaar’.
  7. Gevraagd naar wat kerkleden vooral missen vanwege de covid-19 maatregelen, noemen kerkleden het vaakst fysieke aanwezigheid.
  8. Bijna alle kerkleden (93%) zijn in meer of mindere mate bekend met de Actie Kerkbalans.
  9. Driekwart (74%) van de kerkleden vindt de Actie Kerkbalans belangrijk voor de toekomst van hun gemeente of parochie.
  10. Ook kerkleden die voor het invullen van de vragenlijst nog niet bekend waren met de  Actie Kerkbalans geven aan de actie een goed initiatief te vinden.

Wat betekent het voor onze parochiekern?

Binnenkort kunnen we de eerste thermometer van de Actie Kerkbalans 2022 bewonderen in de beamerpresentatie van de viering op zondag, als een bijlage bij de wekelijkse digitale nieuwsbrief zo ook op de homepage van onze website www.joannesdedoper.nl. Ook zo benieuwd wat voor bedrag er voor deze actie is toegezegd? 

(Bron: Digitale nieuwsbrief van het bisdom Rotterdam, maandag 24 januari 2022)