Vertrek kapelaan Plavčić per 29 mei

Bisschop Van den Hende stemt in met het vertrek van kapelaan Boris Plavčić uit de parochie H. Augustinus per 29 mei 2022. Plavcic heeft een verzoek ingediend bij kardinaal Vinko Puljic om voor een periode van vijf jaar zijn priesterlijke bediening te mogen uitoefenen in het aartsbisdom Sarajevo. Na een begeleide retraite onderstreept  Plavčić dat het geen kwestie is van heimwee naar het land waar hij geboren en opgegroeid is noch omdat het bisdom Rotterdam niet goed zou zijn om te werken. Hij wil onderzoeken of een voortzetting van zijn priesterlijke bediening in het aartsbisdom Sarajevo de wil van God is.

Kardinaal Puljic en bisschop Van den Hende hebben in onderling overleg besloten zijn verzoek nader uit te werken en af te stemmen. Sinds 8 november 2015 is Plavčić actief in de parochie H. Augustinus, eerst als transeunt diaken en sinds 28 mei 2016 als priester. In die jaren heeft hij zich naar beste vermogen ingezet voor onze gemeenschap en in woord en daad en met groot jeugdig enthousiasme het Evangelie in ons midden verkondigd en de sacramenten gevierd. Daar zijn wij hem veel dank voor verschuldigd.

Van harte wordt uw gebed gevraagd voor de nieuwe werkzaamheden van Plavčić en voor het pastoraal team dat zich inzet voor het welslagen van de pastoraal in de parochie H. Augustinus. Naar verwachting zal de kapelaan in de zomer naar het bisdom Sarajevo gaan om daar als parochiepriester te gaan werken.

(Bron: Centrale website van de parochie H. Joannes de Doper in Katwijk

Voorgelezen brief in de viering van zondag 13 februari

In alle parochiekernen van de parochie H. Augustinus is bovenstaande brief van de bisschop van Rotterdam voorgelezen. Pastoor Franken deed dit aansluitend aan de mededelingen in de viering in Katwijk. Heeft u mogelijke vragen in deze? Franken verwijst dan naar de kapelaan zelf.