Deurcollecte en derde Givt-appcollecte voor de mensen in de Oekraïne 

De Nederlandse bisdommen vragen de parochies om zaterdag 5 en zondag 6 maart extra te collecteren voor hulp aan Oekraïne. De bisschoppen brengen hiervoor in deze vastentijd allereerst de bisschoppelijke vastenactie onder de aandacht. Mgr. Van den Hout, bisschopreferent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: ,,Laten we ons gebed voor Oekraïne aanvullen met een gift”. We plaatsen dit bericht deze vrijdag op de website en ook in de digitale nieuwsbrief vandaag zodat u hier rekening mee kunt houden. Munten en briefjes kunt u deponeren in de mandjes bij de deurcollecte na afloop van de vieringen of middels de speciaal aangemaakte derde collecte via de Givt-app. Geef om uw kerk, geef om al die mensen in nood in de Oekraïne! 

Via het Europese katholieke caritasnetwerk helpt de bisschoppelijke vastenactie met de opvang van de enorme stroom vluchtelingen, in Oekraïne én in de landen eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang ingericht waar de vluchtelingen terecht kunnen. De caritasorganisaties zorgen voor basisvoorzieningen als schoon water, voedsel, kleding en onderdak. Bijdragen kunnen worden overgemaakt via de website van de vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. vastenactie, Den Haag, o.v.v. ‘collecte Oekraïne’. Ook de Stichting Kerk in Nood is in de Oekraïne actief. De priesters en religieuzen daar, vaak al jarenlang projectpartners van Kerk in Nood, staan de mensen in het land in hun grote nood bij, maar kunnen dat alleen met uw / jouw financiële hulp.

Directe lijnen

Katholieke organisaties zoals de jaarlijkse bisschoppelijke vastenactie die op Aswoensdag is gestart en doorloopt t/m tweede paasdag en Kerk in Nood hebben directe lijnen met de kerk ter plaatse in de Oekraïne. Geven aan deze organisaties betekent dan ook rechtstreeks hulp geven aan de mensen in Oekraïne. De alom bekende ‘strijkstok’ is hier absoluut niet in beeld!

Bidden en geven

Eerder riepen de bisschoppen al op om op Aswoensdag 2 maart te  bidden en te vasten voor vrede. Mgr. Van den Hout: ,,Laten we met elkaar de gift bij ons gebed voegen en ruimhartig geven voor al diegenen die in en vanuit Oekraïne door de oorlog gedwongen op de vlucht zijn. We geven aan organisaties met directe lijnen in het land zelf, kerken en kerkelijke instellingen die daar al bezig zijn hulp te organiseren. Laten we hen daarin zo veel als mogelijk ondersteunen.”

U kan de mensen in de Oekraïne dus steunen met uw geldelijke gift in de mandjes bij de deurcollecte na afloop van de vieringen dit weekeinde of via de speciaal aangemaakte derde collecte voor dit weekeinde. Meer dan van harte aanbevolen!
(Bron: Bisdom Rotterdam)

Bisschoppelijke vastenactie voor Katwijks doel in Malawi

Afgelopen woensdag is de vastenactie van start gegaan. In uw Givt-app kunt de tweede collecte aanmaken en zo uw bijdrage doen voor deze vastenactie. Of na de viering kunt u uw muntgeld en / of briefjes deponeren in de alom bekende olifant achterin de kerk. Dat kan t/m het einde van deze bisschoppelijke vastenactie, tweede paasdag.
Wat is het doel van deze actie in 2022? Ook dit jaar hebben we een eigen doel vanuit onze Katwijkse parochiekern en wel het bouwen van veilige onderkomens voor artsen en verplegend personeel van het Pirimiti Hospital in Zomba, Malawi. Dit doel is aangereikt door de lokale Werkgroep Zuiderkruis en wordt in de digitale nieuwsbrief van deze vrijdag 4 maart en later ook nog op deze website verder toegelicht. U doet toch ook mee?