Een bemoedigende brief van het pastoraal team

V.l.n.r.: diaken Peter Winnubst. Pastoor Rochus Franken, pastor Kees van Vliet en kapelaan Boris Plavčić

In de aanloop naar de eerste zondag van de veertigdagentijd, 6 maart, wordt deze brief ter bemoediging voor alle parochianen van de hand van het pastoraal team op onze website opgenomen. Deze brief is ook met deze uitgave van de digitale nieuwsbrief vrijdag 25 februari jl. als bijlage meegestuurd. Ook achterin de kerk is deze brief in papieren vorm in een beperkte oplage beschikbaar.
‘Er voor elkaar zijn’, ‘om elkaar geven’… juist in deze twee jaar met vele coronamaatregelen is het goed om te weten, en hier te lezen, dat de mensen er voor je zijn als parochiaan van de H. Augustinus.