Klokken voor vrede en recht op Aswoensdag

Deze woensdagmiddag 2 maart vindt in de Domkerk in Utrecht een gebedsmoment plaats voor vrede en recht in Oekraïne. De korte viering vindt plaats om 17.30 uur onder de titel: ‘Vrede is voor iedereen’. Deze viering zal rechtstreeks worden uitgezonden op NPO2. Voorgangers zijn ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), en Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch. De Raad van Kerken in Nederland vraagt alle kerken in Nederland om, voorafgaande aan deze viering, tussen 17.15 – 17.30 uur, de kerkklokken te luiden, als oproep tot deelname aan dit gezamenlijke gebed. Men hoopt dat het luiden van de klokken voor iedereen een moment is om letterlijk en figuurlijk bij stil te staan bij de ‘verwarrende en angstige gebeurtenissen’ in Oekraïne. Ook de kerkklokken van de H. Joannes de Doper zullen te horen zijn. 

Parochiële livestream Aswoensdag

De parochiële livestream van woensdag 2 maart komt om 19.00 uur uit de H. Willibrord in Oegstgeest. De voorgangers in deze oecumenische viering zijn diaken Winnubst en ds. De Bruin. De muzikale medewerking komt van het gemengd oor. U kunt natuurlijk ook meedoen met de gewone en de tweede collecte via de Givt-app. De livestream is thuis te volgen via deze link: https://parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collectes zijn bestemd voor…

De eerste, ‘gewone’, collecte in de hierboven genoemde viering is bestemd voor de ‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in elke parochiekern anders worden ingevuld. Ook benieuwd wat dan de speciale bestemming is voor onze parochiekern in Katwijk? We gaan het horen. De tweede collecte is de bisschoppelijke vastenactie.
Ook dit jaar hebben we voor onze Katwijkse parochiekern een eigen doel namelijk het bouwen van veilige onderkomen voor artsen en verplegend personeel van het Pirimiti Hospital in Zomba, Malawi.

U doet toch ook mee?

U kunt zich dus ook bij deze viering van Aswoensdag, thuis kijkend en luisterend naar de livestream vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze beide collectes voor onze eigen Katwijkse parochiekern. Met de door de bisschoppen nieuwe maatregelen zal de collecte weer normaal verlopen en blijft dus ook via de Givt-app. U doet toch ook nu nog mee?

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze beide digitale collectes via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen deze collectes, heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift!