Landelijke tweedaagse conferentie ‘De missionaire parochie’… doet u mee?

Pastor van Vliet heeft een ‘informatieve paper’ met betrekking tot deze landelijke conferentie ‘De missionaire parochie’ op donderdag 24 en vrijdag 25 maart te Breda opgesteld. Deze conferentie past goed bij het beleidsplan van de parochie H. Augustinus en is gebaseerd op het boek ‘Als God renoveert’ van de Canadese priester James Mallon. De tweedaagse verdient naar de mening van het pastorale team brede aandacht. In deze informatieve paper kunt u er dus meer over lezen, ook over de praktische zaken als de kosten en de wijze van aanmelden.

Van Vliet: ,,Het zou fijn zijn wanneer naast mijn persoon vele vrijwilligers en andere parochianen eraan gaan deelnemen. Deze informatieve paper is dan ook bestemd voor alle parochianen. Sommigen zullen er dus aan deelnemen, maar het is zinvol dat iedereen zich verdiepen in de, de betreffende website, het verloop van de conferentie en de follow-up in de eigen parochie”.

Pastor van Vliet komt naar u toe!

Van Vliet heeft, om iedereen te kunnen bereiken,  per parochiekern op geel papier tweehonderd exemplaren van deze paper laten drukken. Bij de uitgang van de kerk liggen deze gele informatieve papers m.b.t. tot deze conferentie eind maart klaar om mee nemen. En dit bericht zal ook op de website van alle parochiekernen worden geplaatst.

Wat houdt ‘Als God renoveert’ in?

Mallon: ,,Durf naar buiten te gaan, vertel over de rijkdom van je geloof, kom wekelijks samen om te bidden, wees aanwezig bij belangrijke momenten van mensen én van de maatschappij, en laat zien dat God je nooit alleen laat. Op die manier wordt een parochie een missionaire parochie.” Op genoemde conferentie 24-25 maart is hij de hoofdspreker. Hij is er ook heel duidelijk over: ,,Missionair zijn is moeilijk voor parochies. Het zit parochies niet in hun DNA. Missionair waren de (missie)congregaties, zeker vroeger. Parochies waren locaties, waar gelovigen naar toegingen, zoals op zondag. Vaak was het een gesloten bastion. Die wereld bestaat niet meer. Statische parochies moeten dynamisch en missionair worden. Niet voor mensen ver weg, maar voor mensen op de stoep van het kerkgebouw. Ja, zelfs voor de mensen in de kerkbanken!”

Goed leiderschap is één van de drie pijlers!

,,De kern van een missionaire parochie is minimaal drie dingen: ten eerste, sta open voor de kracht van de Heilige Geest. Laat God z’n werk doen en denk niet dat alles uit mensenhanden moet komen.
Ten tweede, wees als parochie in alles evangeliserend. In iedere parochie vragen veel dingen hun aandacht, eerste communie of oudere parochianen, het kerkgebouw, enzovoort, maar laat missionair-zijn topprioriteit zijn in het hele parochiële leven. En stop met zaken die geen vrucht dragen.
Als derde punt wil ik noemen: goed leiderschap. Zorg dat de parochie door een goed team wordt geleid. Een team wil zeggen, niet alleen de pastoor, maar hij én een aantal parochianen, die gezamenlijk de kar trekken. Tot slot mag een goede zondagse ervaring niet ontbreken. Daarmee bedoel ik dat de zondagse viering aantrekkelijk is als er mooie zang en muziek is, een echt goede preek van de voorganger en dat er een sfeer van welkom hangt zodat niet-parochianen zich er meteen welkom voelen, bijvoorbeeld omdat ze gezien worden en persoonlijk verwelkomd worden in de kerk.”