Update 138: Livestream vanuit Voorschoten op 6 maart om 11.00 uur

De parochiële livestream van zondag 6 maart komt om 11.00 uur uit de H. Laurentius en De Moeder Gods in Voorschoten. De voorganger op deze eerste zondag van de veertigdagentijd is pastoor Franken en hij wordt bijgestaan door diaken Winnubst. De muzikale medewerking komt van een organist.
U kunt natuurlijk ook meedoen met de drie collectes via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De drie collectes zijn bestemd voor…
De eerste, ‘gewone’, collecte in de hierboven genoemde viering is bestemd voor de ‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in elke parochiekern anders worden ingevuld. Ook benieuwd wat dan de speciale bestemming is voor onze parochiekern in Katwijk? We gaan het horen. U kan thuis meedoen met deze eerste collecte middels de Givt-app.
De tweede collecte is de bisschoppelijke vastenactie. Ook dit jaar hebben we voor onze Katwijkse parochiekern een eigen doel namelijk het bouwen van veilige onderkomens voor artsen en verplegend personeel van het Pirimiti Hospital in Zomba, Malawi. Voor de bouw van één blok is een totaal bedrag nodig van € 15.000,-. Maar, door de subsidie van de vastenactie, hoeft onze parochiekern maar € 2.000,- op te halen. U kan thuis meedoen met deze tweede collecte middels de Givt-app. Voor meer informatie zie ook de bijlage van de werkgroep M.O.V. bij deze digitale nieuwsbrief.

De derde collecte is een door de bisschoppen landelijk aangekondigde speciale deurcollecte voor de inwoners en vluchtelingen van Oekraïne.
U kan thuis meedoen met deze derde collecte middels de Givt-app.
Meer informatie over deze tweede en derde collecte vindt u in het artikel hierna.

U doet toch ook mee?
U kunt zich dus ook bij deze viering van de eerste zondag van de veertigdagentijd, thuis kijkend en luisterend naar de livestream vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze drie collectes. In de kerk zal de collecte weer normaal verlopen met een collectant die met de mand langskomt en daar blijft er natuurlijk ook via de Givt-app de mogelijkheid om aan deze drie collectes deel te nemen. U doet toch ook nu zeker mee?

Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt dus ook mee blijven doen met deze drie digitale collectes via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen deze collectes, heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift!

Deurcollecte en derde Givt-appcollecte voor de mensen in de Oekraïne

De Nederlandse bisdommen vragen de parochies om zaterdag 5 en zondag 6 maart extra te collecteren voor hulp aan Oekraïne. De bisschoppen brengen hiervoor in deze vastentijd allereerst de bisschoppelijke vastenactie onder de aandacht. Mgr. Van den Hout, bisschopreferent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: ,,Laten we ons gebed voor Oekraïne aanvullen met een gift”. We plaatsen dit bericht deze vrijdagochtend 4 maart op de website en ook in de digitale nieuwsbrief vandaag zodat u hier rekening mee kunt houden. Munten en briefjes kunt u deponeren in de mandjes bij de deurcollecte na afloop van de vieringen of middels de speciaal aangemaakte derde collecte via de Givt-app. Geef om uw kerk, geef om al die mensen in nood in de Oekraïne!