Update 139: Livestream vanuit Katwijk op 13 maart om 9.30 uur

De parochiële livestream van zondag 13 maart komt om 9.30 uur uit onze eigen parochiekern. De voorganger op deze tweede zondag van de veertigdagentijd is pastoor Franken en de muzikale medewerking komt van Vocalis o.l.v. Aldert Prast met Niek van der Meij als muzikaal begeleider.
U kunt natuurlijk ook meedoen met de twee collectes via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De twee collectes zijn bestemd voor…

De eerste, ‘gewone’, collecte in de hierboven genoemde viering is bestemd voor de ‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in elke parochiekern anders worden ingevuld. Ook benieuwd wat dan de speciale bestemming is voor onze parochiekern in Katwijk? We gaan het horen. U kan thuis meedoen met deze eerste collecte middels de Givt-app.
De tweede collecte is de bisschoppelijke vastenactie. Ook dit jaar hebben we voor onze Katwijkse parochiekern een eigen doel namelijk het bouwen van veilige onderkomens voor artsen en verplegend personeel van het Pirimiti Hospital in Zomba, Malawi. Voor de bouw van één blok is een totaal bedrag nodig van € 15.000,-. Maar, door de subsidie van de vastenactie, hoeft onze parochiekern maar € 2.000,- op te halen. U kan thuis meedoen met deze tweede collecte middels de Givt-app. Voor meer informatie over deze actie van de werkgroep M.O.V. Augustinus verwijzen we naar het bericht op onze website.

U doet toch ook mee?

U kunt zich dus ook bij deze viering van de tweede zondag van de veertigdagentijd, thuis kijkend en luisterend naar de livestream vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze twee collectes.
In de kerk zal de eerste collecte weer normaal verlopen met een collectant die met de mand langskomt. Voor de tweede collecte van de vastenactie wacht de olifant achterin de kerk weer op ieders gulle gift. Maar ook in de kerk blijft er natuurlijk via de Givt-app de mogelijkheid om aan deze twee collectes deel te nemen. U doet toch ook nu zeker mee?

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze twee digitale collectes via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen deze collectes, heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift!