‘Bedank für die vrijwilligers…’

Het zou zomaar een uitspraak kunnen zijn van paus Franciscus op deze eerste paasdag op het Sint Pietersplein, maar het kwam niet uit zijn mond. Ook niet over de grootse Nederlandse acties om ondanks alle andere geluiden toch weer voor een aangebloemd Sint Pieters plein zorg te dragen. Maar pastor Kees van Vliet sprak er aan het einde van de paaswake wel over, want zichtbare- en niet-zichtbare vrijwilligers werden door hem uitvoerig bedankt voor wat ze voor en achter de schermen hadden gedaan om deze vieringen in de Goede Week en met Pasen te kunnen realiseren. ‘Gelukkig hebben we de foto’s nog’ is een bekende zinsnede. Maar kijk zelf nog maar eens in de rubrieken ‘Fotogalerij’ en ‘Filmpagina’ op deze website wat vrijwilligers allemaal hebben geregeld voor genoemde vieringen.