Ook de beheercommissie vergadert… wat dacht u dan?

In het wekelijkse overzicht van ‘Vergaderingen en bijeenkomsten’ in de digitale nieuwsbrief ontbrak eigenlijk elke keer het moment dat de leden van de beheercommissie van onze parochiekern bijeenkomen. Dat gaan we vanaf heden goed maken als webredactie. Noteert u het maar in de agenda, ze komen elke eerste maandag van de maand bijeen om 20.00 uur bij één van de leden thuis. Dus komende maandag 2 mei is er weer zo’n vergadering. Waarom is het handig om het in uw (digitale) agenda te noteren? Lees hieronder een korte uitleg over het ‘waarom’!

Waarover spraken zij?

Als u vragen heeft over zaken die het beheer betreffen, dat kan zijn wat de gebouwen en omgeving betreft maar ook zaken als de website, wat u leest over onze parochiekern in De Augustinus, besluiten van het parochiebestuur van de H. Augustinus, het collecteschema enz. dan kunt u deze het beste melden bij Paul van Houwelingen. Hij is de secretaris van de beheercommissie en bereikbaar op pvhouwelingen@gmail.com en / of 06-25571935.
Hij kan u dan laten weten wanneer en hoe uw vraag / opmerking in de beheercommissie aan de orde kan komen en hoe de verdere afwikkeling van uw vraag / opmerking is. Maar hij kan ook met u meedenken en u doorverwijzen als uw punt elders besproken moet worden zoals bijvoorbeeld in de pastoraatgroep.

Wie doet er wat in de beheercommissie?

Leen de Best is de voorzitter en hij is bereikbaar op 071-4071973 en / of l.debest@ziggo.nl.
Paul van Houwelingen is de secretaris en hij is bereikbaar op 06-5571935 en / of  pvhouwelingen@gmail.com.
Jeanne van der Valk is de financieel beheerder en zij is bereikbaar op 071-4029692 en / of jeannevandervalk@online.nl.
Peter Noordermeer is de beheerder gebouwen en hij is bereikbaar op 06-10447814 en / of
peter.noordermeer@hotmail.com.