Samen op weg naar Pasen, ja gezellig!

In de r.-k kerk van de H. Joannes de Doper aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn kunt u de vieringen tot en met eerste paasdag meebeleven en –vieren. In deze Goede Week en met Pasen heeft elke viering een eigen kleur, een eigen verhaal wat door teksten, liederen van de meewerkende koren en rituelen verder inhoud krijgt. De deuren van deze kerk staan bij genoemde vieringen wijd voor u open.

Zondag 10 april bij de viering van Palmpasen droegen vele kinderen onder muzikale klanken van kinderkoor De Vrolijke Noot de palmpaasstokken in processie de kerk binnen. Zo werd stilgestaan bij de intocht van Jezus op een ezeltje in Jeruzalem. De palmpaasstokken werden na deze gezinsviering naar parochianen gebracht die een steuntje in de rug konden gebruiken. Foto’s van Palmzondag kunt u bekijken op www.joannesdedoper.nl onder het kopje ‘Fotogalerij’. In deze viering werden ook de communicanten voorgesteld. Alle vieringen in de Goede Week en met Pasen zijn ook live te volgen of terug te bekijken / beluisteren via deze website.

Om mee te vieren in de Goede Week…

Het koor Cantemus zingt bij de eucharistieviering van Witte Donderdag op 14 april om 19.00 uur, waar wordt stilgestaan bij het laatste avondmaal. Pastoor Franken gaat dan voor.
Op Goede Vrijdag 15 april wordt om 15.00 uur bij de kinderkruisweg het lijdensverhaal van Jezus verteld bij het langsgaan van de kruiswegstaties in de kerk. Deze zijn geschilderd door pastoor Hendriks (1908 – 1921) die ook zichzelf en enige parochianen heeft ingeschilderd. Kinderkoor De Vrolijke Noot zingt hier passende liederen bij. Leuk voor de kinderen om aan deze speciale kinderkruisweg deel te nemen. U kunt hier ook bloemen meenemen waarmee later het kruis zal worden ‘aangebloemd’. Kapelaan Plavcic leidt deze kinderkruisweg.

Om 19.00 uur wordt op Goede Vrijdag in de woord- en communieviering het grote ruwhouten kruis binnengedragen. Het koor Vocalis verleent haar muzikale medewerking en zal zeker enige liederen van de passiecantate ‘Who is this King?’ zingen. Ook bij deze viering van Goede Vrijdag kunt u een bloemetje meenemen. Hiermee zal het kruis zaterdag worden ‘aangebloemd’. Pastor van Vliet is de voorganger bij deze kruishulde.

Paasvieringen voor iedereen…

In de paaswake van Stille Zaterdag 16 april om 21.00 uur zal het kruis met alle bloemenpracht in het licht centraal staan. Ook zal de nieuwe paaskaars worden ontstoken. Het koor Vocalis zal dan zingen en pastor van Vliet is weer de voorganger.
Op tweede paasdag, maandag 18 april, is er geen viering in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk.