Update 143: Livestream vanuit Oegstgeest op 10 april om 11.15 uur

De parochiële livestream van zondag 10 april komt om 11.15 uur uit de parochiekern van de H. Willibrord in Oegstgeest. De voorganger op deze viering van Palmzondag met palmprocessie is pastoor Franken en hij wordt bijgestaan door diaken Winnubst. De muzikale medewerking komt van het Gemengd Koor.
U kunt natuurlijk ook meedoen met de twee collectes via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De twee collectes zijn bestemd voor…

De eerste, ‘gewone’, collecte in de hierboven genoemde viering is bestemd voor de ‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in elke parochiekern anders worden ingevuld. Ook benieuwd wat dan de speciale bestemming is voor onze parochiekern in Katwijk? We gaan het horen. U kan thuis meedoen met deze eerste collecte middels de Givt-app.

De tweede collecte is de bisschoppelijke vastenactie. Ook dit jaar hebben we voor onze Katwijkse parochiekern een eigen doel namelijk het bouwen van veilige onderkomens voor artsen en verplegend personeel van het Pirimiti Hospital in Zomba, Malawi. Voor de bouw van één blok is een totaal bedrag nodig van € 15.000,-. Maar, door de subsidie van de vastenactie, hoeft onze parochiekern maar € 2.000,- op te halen. Omdat er in deze periode van de vastenactie terecht ook zeer veel aandacht is voor de situatie in Oekraïne heeft men landelijk besloten dat acties voor het lokale doel van deze vastenactie mogen worden gehouden t/m zondag 8 mei. Dat betekent ook dat de olifant achterin de kerk en de tweede Givt-app voor ons lokale doel, het Pirimiti Hospital in Zomba in Malawi, tot die dag actief blijven. Doe er uw voordeel mee!
U kan thuis meedoen met deze tweede collecte middels de Givt-app. Voor meer informatie over deze actie van de werkgroep M.O.V. Augustinus verwijzen we naar het bericht op onze website.

U doet toch ook mee?
U kunt zich dus ook bij deze viering Palmzondag, thuis kijkend en luisterend naar de livestream vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze twee collectes.
In de kerk zal de eerste collecte weer normaal verlopen met een collectant die met de mand langskomt.
Voor de tweede collecte van de vastenactie wacht de olifant achterin de kerk weer op ieders gulle gift. Maar ook in de kerk blijft er natuurlijk via de Givt-app de mogelijkheid om aan deze twee collectes deel te nemen. U doet toch ook nu zeker mee?

Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt dus ook mee blijven doen met deze twee digitale collectes via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen deze collectes, heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift!