Update 146: Livestream vanuit Wassenaar op zondag 24 april

De parochiële livestream op de tweede zondag van Pasen, Beloken Pasen, komt uit de St. Willibrord in Wassenaar met als voorganger pastor van Vliet en de muzikale medewerking komt van een cantor en organist.
U kunt natuurlijk ook meedoen met de drie collectes via de Givt-app.
Deze livestreams zijn thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De drie collectes zijn bestemd voor…

De eerste, ‘gewone’, collecte in de hierboven genoemde viering is bestemd voor de ‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in elke parochiekern anders worden ingevuld. Ook benieuwd wat dan de speciale bestemming is voor onze parochiekern in Katwijk? We gaan het horen. U kan thuis meedoen met deze eerste collecte middels de Givt-app.
De tweede collecte is de bisschoppelijke vastenactie. Ook dit jaar hebben we voor onze Katwijkse parochiekern een eigen doel namelijk het bouwen van veilige onderkomens voor artsen en verplegend personeel van het Pirimiti Hospital in Zomba, Malawi. Voor de bouw van één blok is een totaal bedrag nodig van € 15.000,-. Maar, door de subsidie van de vastenactie, hoeft onze parochiekern maar € 2.000,- op te halen. Omdat er in deze periode van de vastenactie terecht ook zeer veel aandacht is voor de situatie in Oekraïne heeft men landelijk besloten dat acties voor het lokale doel van deze vastenactie mogen worden gehouden t/m zondag 8 mei. Dat betekent ook dat de olifant achterin de kerk en de tweede Givt-app voor ons lokale doel, het Pirimiti Hospital in Zomba in Malawi, tot die dag actief blijven. Doe er uw voordeel mee! Bij de mededelingen in de vieringen, ook elke keer in deze digitale nieuwsbrief opgenomen, kunt u lezen wat de opbrengst is geweest van de deurcollecte voor dit project in Malawi.
U kan thuis ook meedoen met deze tweede collecte middels de Givt-app. Voor meer informatie over deze actie van de werkgroep M.O.V. Augustinus verwijzen we naar het bericht op onze website (even naar beneden scrollen).
De derde collecte is de parochiële deurcollecte voor de diaconie, die u ook kunt steunen als derde collecte in de Givt-app. Het doel is het opvanghuis Hogar Nino Dios voor kinderen met een mentale of lichamelijke achterstand in Bethlehem, Israël / Palestina. Deze kinderen komen uit arme Palestijnse families met weinig mogelijkheden. Kinderen zonder thuis worden liefdevol opgevangen in dit opvanghuis. Het ligt op een steenworp afstand van de geboortekerk in Bethlehem. Het huis wordt geleid door drie blauwe zusters van de Orde van Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matara. Dit is een orde van religieuzen die wereldwijd op moeilijke plekken de zorg op zich nemen voor de thuislozen in het algemeen. Ze zijn heel herkenbaar aan hun felblauwe hoofddoeken. Het is een levendige en groeiende organisatie die met heel beperkte middelen veel goed werk doet. Meer dan van harte aanbevolen. Komende nieuwsbrief kunt u lezen wat de opbrengst van deze derde collecte op lokaal niveau is.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze drie digitale collectes via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen deze drie collectes, heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift!