Vieringen van de Herv. Gemeente De Rank in de Stille Week voor Pasen 

In het kader van onderlinge uitwisseling van relevante informatie plaatsen we hier het overzicht van vieringen in De Rank voor de komende week op weg naar Pasen. De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, aanvang om 19.30 uur, vormen samen één doorlopende viering. Zo ontbreekt de zegen aan het eind van de dienst op donderdag en vrijdag, de dienst is immers nog niet afgelopen. Belangstellenden zijn welkom aan de Helmbergweg 10 in de aula van het Andreas college, locatie Pieter Groen.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag, met als thema ‘Gethsemane’ vieren wij deze avond samen de maaltijd van brood en wijn. Ieder is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  In deze tafelviering wordt het brood gebroken en gedeeld als herinnering aan ongedesemd brood, dat het volk Israël at in de nacht voor de uittocht. Ds. Oort gaat voor, muzikale medewerking komt van de Cantorij en de collecteopbrengsten zijn bestemd voor Unicef .

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus..We waken om bij de Heer te zijn in zijn lijden. De dienst heeft vooral een meditatief karakter: lezingen, gedichten, gebeden en zang. We staan stil bij de kruisweg om de weg van Christus te volgen. In deze viering maken wij gebruik van de kruisweg met beelden van Willem Hesselingen met woorden van Hans Bouma. De veertien staties met gedichten en teksten stellen ons in staat ons te verbinden met het lijden in de wereld. De dienst wordt verzorgd door gemeenteleden. De collecteopbrengsten zijn bestemd voor Unicef (schaal bij de uitgang).

Stille Zaterdag

Op Stille Zaterdag beginnen we de dienst  in verwachting. We wachten en waken in het donker en zien uit naar het licht. Gaandeweg deze avond wordt het lichter en vieren wij de opstanding van Jezus uit de dood. Traditiegetrouw werden in deze nacht gelovigen gedoopt. De doop symboliseert de opstanding en de aanvang van een nieuw leven met Christus. We staan stil bij onze eigen doop. Ds. Oort gaat voor. De collecteopbrengsten zijn bestemd voor Unicef (schaal bij de uitgang).

Eerste paasdag

Op Paaszondag gaat Ds. Padmos voor, deze dienst begint om10.00 uur. De collecteopbrengsten zijn bestemd voor Unicef (schaal bij de uitgang). Dan is er muzikale medewerking van de Cantorij,  piano en orgel en na afloop is er bij alle vieringen gelegenheid wat na te praten en deze eerste paasdag ook om wat te drinken.

{Bron: De Rank}