De Vrolijke Noot zong op verzoek bij eerste viering van Sien

Zondag 15 mei om 15.00 uur was er in de Immanuëlkerk Van de Protestantse Gemeente Rijnsburg de eerste viering sinds ruim twee jaar die de Katwijkse afdeling van Sien organiseerde. Voorzitter Gijs de Vreugd benaderde hiervoor Agnes Bol van De Vrolijke Noot want dit koor bracht in zijn ogen muzikaal dat wat deze viering nodig heeft. Een 25 kinderen waren er dan ook op deze zeer warme zondagmiddag. Ze zongen diverse liederen, er was samenzang met een organist en de voorganger, ds. Arnold Vroomans, bracht in woorden en met creatieve daden het thema ‘Jezus stopt een storm’ tot leven.

Benieuwd geworden?

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events/recording/165261960002215 is de link naar de opname. Laat u verrassen hoe deze dominee zijn kerkgangers raakt met woorden, maar zeker met zijn uitleg van het bijbelverhaal over Jezus en zijn leerlingen in de storm. De Vrolijke Noot kon muzikaal gezien ook aardig aan de bak want ze zongen, alles begeleid door Niek van der Meij: ‘Iedereen is welkom’, ‘Psalm 23’, ‘Geloof jij ook?’, ‘Storm op zee’, ‘Wie is Jezus?’, ‘We kwamen hier op adem’ en ‘De kracht van Uw liefde’.
In de rubriek ‘Filmpagina’ op de website www.joannesdedoper.nl is een korte film van De Vrolijke Noot te bewonderen.

Wie is Sien?

Sien is een christelijke vereniging die al ruim 65 jaar opkomt voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. Zij gelooft dat zij waardevol zijn in Gods ogen en streven ernaar dat (steeds meer) mensen, organisaties en kerken om hen heen dit ook zien.
Heeft uw kerk leden met een verstandelijke beperking? Of leden die voor iemand met een verstandelijke beperking zorgen? Of wilt u een inclusievere kerk worden, maar weet u nog niet hoe? Dan bent u bij Sien aan het juiste adres. Samen met u zet Sien zich graag in voor deze kostbare, kwetsbare mensen en hun netwerk. Een meer inclusieve kerk worden ‘Inclusie’ betekent dat mensen met een verstandelijke beperking gewoon meedoen in de samenleving, in de kerk. Ze worden gezien en horen er helemaal bij. Voor meer informatie zie de landelijke website www.sien.nl.

Wat doet Sien?

Ouders, broers, zussen en kinderen van mensen met een verstandelijke beperking hebben het vaak niet makkelijk. Ze worstelen met thema’s als: intensieve zorg, omgaan met tijd, ingewikkelde regelgeving en nog veel meer. Sien is er voor hen op de volgende manieren:

  • Informeren: er wordt persoonlijk advies gegeven en gedeeld m.b.t. de laatste ontwikkelingen via deze website, onze nieuwsbrieven en social media.
  • Ontmoeten: organiseren van (lotgenoten)bijeenkomsten over relevante thema’s.
  • Beïnvloeden: op de signalen die ze krijgen van hun achterban ondernemen ze actie richting politici en beleidsmakers in de zorg.

Zo bieden ze mensen met een verstandelijke beperking en hun familie een onmisbaar steuntje in de rug. Maar ook als kerk kunt u bijdragen aan een volwaardig leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Helpt u mee?

Wat kunt u doen?

  • Mensen met een verstandelijke beperking een mooie, eigen plek geven in uw gemeente, door een (meer) inclusieve kerk te worden.
  • Het werk van Sien landelijk ondersteunen door een gift over te maken, een collecte voor ons werk te houden en/of lid van Sien te worden.

De webredactie